5 απλά βήματα για καλύτερη ψυχική υγεία

Η καλύτερη ψυχική υγεία είναι θέμα συνεχούς προσπάθειας και πρόληψης.

Οι επιστήμονες σήμερα αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία με ένα πιο σφαιρικό τρόπο. Δεν είναι μόνο η παρέμβαση μετά την εμφάνιση του προβλήματος. Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στα 5 παρακάτω στοιχεία που μας βοηθούν να προλάβουμε το ψυχικό πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει, αλλά και να παραμείνουμε καλά όταν το ξεπεράσουμε.

Συνδεθείτε – Συνδεθείτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας: την οικογένεια σας, τους φίλους σας, τους συναδέλφους, τους γείτονές σας. Δώστε χρόνο και καλλιεργείστε αυτές τις σχέσεις.

Επιλέξτε τη δράση – Αυτό δε σημαίνει μια εξαντλητική καταναγκαστική προσπάθεια. Η δράση και η άσκηση μπορεί να γίνουν μέσα από μια απλή βόλτα, στη φύση, με το ποδήλατο, με το κολύμπι.

Συνεχόμενη μάθηση – Το μυαλό όχι μόνο μπορεί αλλά και χρειάζεται να εξασκείται και πέρα από τα σχολικά χρόνια. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να εκπαιδεύονται, να μαθαίνουν και να εξασκούν νέες δεξιότητες αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά από τη ζωή τους.

Η προσφορά είναι υγεία – Η εθελοντική προσφορά, ακόμα και σε μικρό επίπεδο έχει βρεθεί ότι μπορεί να ανεβάσει την ποιότητα ζωής και τον αναφερόμενο βαθμό ευτυχίας στους ανθρώπους. Η προσφορά για ένα καλό σκοπό μας βοηθά να κινούμαστε με γνώμονα ένα σκοπό ζωής. Οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι που έχουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους τείνουν να ζουν περισσότερα χρόνια.

Να είστε παρόντες –Εστιάστε στο παρόν, στην κάθε στιγμή, στο πως αισθάνεστε και τι σκέφτεστε. Φαίνεται ότι το να ζούμε την κάθε στιγμή με συνειδητότητα και ενημερότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του στρες και τον περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων.

(6902)