Φορείς και τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης

Φορείς Υποστήριξης

Αθήνα:

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης για την κατάθλιψη

Διστόμου 5-7, 15125, Μαρούσι

Τηλ. 210 6862766