ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

Δεν υπάρχει ένας αποδεδειγμένος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ξεπερνούν την κατάθλιψη. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από αποτελεσματικές θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανακάμψουν και να ξαναβρούν το χαμόγελο τους.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους οι άνθρωποι με κατάθλιψη ώστε να τη ξεπεράσουν. Το σημαντικό είναι να αναγνωριστούν τα συμπτώματα και να βρεθεί ο κατάλληλος σύμβουλος υγείας που θα βρει τη θεραπεία που είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ατόμου.
Οι τρόποι αντιμετώπισης της κατάθλιψης είναι:
Ψυχολογικές θεραπείες για την κατάθλιψη
Ιατρικές θεραπείες για την κατάθλιψη
Άλλες πηγές υποστήριξης

(28873)