Σχολική επίδοση και άγχος

Το άγχος ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει την επίδοση του στο σχολείο.

Εάν η αγχώδης διαταραχή επηρεάζει το παιδί σας στο σχολείο, κάντε το πρώτο βήμα και μιλήσετε με το δάσκαλο του παιδιού για τις ανησυχίες σας. Θα έχει αναγνωρίσει πιθανόν κάποια συμπτώματα ή εκδηλώσεις του άγχους του παιδιού σας στο σχολείο, αλλά δεν έχει συνειδητοποιήσει ίσως ότι προκαλούνται από μια διαταραχή άγχους, ή δεν ξέρει πώς μπορεί να το βοηθήσει.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Συζητήστε με το δάσκαλο για τυχόν βοηθήματα που μπορούν να ωθήσουν το παιδί σας να πετύχει στην τάξη.
Επίσης, ζητήστε τους να παρακολουθούν τις αλλαγές και τη συμπεριφορά του στην τάξη, ώστε να μπορείτε να ενημερώσετε το γιατρό για την πρόοδο ή τα προβλήματα.

Αν χρειάζεται ζητήστε τους να μιλήσουν οι ίδιοι με τον γιατρό ή τον θεραπευτή άμεσα.

Η ψυχική υγεία του παιδιού σας είναι ευαίσθητη και παίζουν διαδραστικό ρόλο πολλά άτομα τα οποία μπορούν να την επηρεάσουν. Οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί είναι κάποια από αυτά τα άτομα για αυτό και θα πρέπει να είστε κοντά στους και να σχεδιάζετε μαζί την αντιμετώπιση του παιδιού σας.

(1333)