Οι Έλληνες φοιτητές υποφέρουν από κατάθλιψη & άγχος!

. Οι νέοι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή & αδυσώπητη πραγματικότητα που δεν δίνει και πολλά περιθώρια για όραμα, για σχέδια, για ζωή.

Το μεταβατικό στάδιο από την παιδική ηλικία στην εφηβεία…στη νεότητα, η οικονομική κρίση και οι σύγχρονες προκλήσεις της καθημερινότητας(ανεργία, χαμηλό βιωτικό επίπεδο, απουσία ευκαιριών για κοινωνική ανέλιξη, καταξίωση & πρόοδο) στρεσάρουν τους νέους & τους γεμίζουν με αγχώδη και καταθλιπτικά συναισθήματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Σύμφωνα με τελευταία έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Στατιστικής σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) το 20% των φοιτητών συγκλίνουν στο ότι οι νέοι/-ες πρέπει να επισκεφτούν ειδικό ψυχικής υγείας. 

Στην έρευνα που διεξήγαγε το ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Στατιστικής – Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας) με σκοπό την  αντιμετώπισης & βελτίωση ψυχικής υγείας & συναισθηματικής ισορροπίας των φοιτητών –  διερευνήθηκε το ποσοστό των καταθλιπτικών & αγχωδών συμπτωμάτων στους φοιτητές και κατά πόσον αυτό εμφανίζει αιτιώδη συσχέτιση & συνάφεια με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του φοιτητή & την οικονομική κρίση τής χώρας, με χρήση των ερωτηματολογίων Beck (κατάθλιψη) και STAI (άγχος). Στην έρευνα απάντησαν 412 φοιτητές και φοιτήτριες του ΟΠΑ.

Ένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι το 38% των φοιτητών  συμφωνούν μερικώς έως πλήρως ότι θα ήταν χρήσιμο να επισκεφτούν ειδικό ψυχικής υγείας.

Ενώ, οι φοιτήτριες φαίνεται να εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα στην καταθλιπτική συμπτωματολογία απ’ ό,τι οι φοιτητές. Επιπλέον, φαίνεται ότι, όσο τα επίπεδα της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας αυξάνουν, τόσο οι ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων & της φυσικής παρουσίας στη σχολή μειώνονται ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 21,3%  εμφανίζονται να μην παρίστανται καθόλου στην παράδοση των μαθημάτων. Επίσης, οι φοιτητές που παρουσιάζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία σημειώνουν χαμηλό μέσο όρο βαθμολογίας.

Σχετικά με τις αιτίες τού φαινομένου κατάθλιψης & αγχώδους διαταραχής στους νέους/-ες,  φαίνεται ότι οφείλονται σε πολλούς παράγοντες που συνδέονται με τον γενικότερο τρόπο ζωής, το επίπεδο διαβίωσης και τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε προσωπικό, οικογενειακό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές που δυσκολεύονται να βρουν τον ρυθμό & τις ισορροπίες τους στη μετεφηβική ηλικία, όπου πολλά πράγματα είναι υπό διαπραγμάτευση& επαναπροσδιορισμό ως προς την ιεράρχηση προτεραιοτήτων & στόχων  θα πρέπει να συμβουλεύονται κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Η καταθλιπτική και αγχώδης συμπτωματολογία θεωρείται φυσιολογικό αναπτυξιακό στάδιο, αρκεί να ξεπεραστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

(423)