Ποιοι λόγοι επηρεάζουν τη φωνή μας;

Η φωνή, πέρα από ένα από τα βασικότερα μέσα επικοινωνίας μας, αποτελεί και ένα εργαλείο εργασίας μέσα στην ταχύρυθμη πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Η πρόοδος της τεχνολογίας μας παρέχει νέα μέσα και μεθόδους για την καλύτερη διάγνωση της κατάστασης των ασθενών και κατά συνέπεια την εξατομικευμένη θεραπεία τους.

Τα ενδοσκόπια, εύκαμπτα ή άκαμπτα, σε σύνδεση με το μόνιτορ δίνουν ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης και  με μια πιο ειδική εξέταση, τη στροβοσκόπηση, ελέγχεται η δόνηση του ελεύθερου χείλους των χορδών και αποκαλύπτονται έτσι παθολογικά ευρήματα που δε θα εντοπίζονταν στην απλή λαρυγγοσκόπηση. Η ολοκληρωμένη διάγνωση καθορίζει τη σωστή θεραπευτική στρατηγική για τον ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο.

Η βραχνή φωνή μπορεί να προέρχεται από διάφορα αίτια:

Ένα από αυτά είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, που προκαλεί μια χημικού τύπου λαρυγγίτιδα επηρεάζοντας κάποιες φορές τη χροιά της φωνής, όπως άλλωστε και το κάπνισμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό, ο κλιματισμός, η εισπνοή ερεθιστικών ουσιών και πολλοί ακόμα εξωγενείς παράγοντες.

Κάθε φλεγμονή του φάρυγγα, του λάρυγγα ή και της μύτης μπορεί να επηρεάσει τη φωνή προκαλώντας βραχνάδα. Επίσης, η έντονη ομιλία, ιδιαίτερα σε χώρους με θόρυβο, τραυματίζει τις φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα βραχνάδα, ξηρό βήχα και άλλα συμπτώματα, όπως σπάσιμο της φωνής και αίσθημα κόμπου.

Τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τις φωνητικές χορδές είναι: οι πολύποδες, οι κύστεις, οι κάλοι, η πολυποειδής εκφύλιση ή οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα και πιο σπάνια ο καρκίνος.

Για την θεραπεία των συμπτωμάτων ακολουθούνται δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η συντηρητική αγωγή και αν αυτό δεν αποδώσει, τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Για τη σωστή απόφαση χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση.

Το χειρουργείο μπορεί να γίνει είτε με τα κλασικά εργαλεία είτε με διάφορες μορφές laser, που είναι πολύ πιο ατραυματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών. Η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται με επιτυχία στη θεραπεία αρχικών σταδίων καρκίνου του λάρυγγα.

(Στις επεμβάσεις για καλοήθη βλάβη η πενθήμερη αφωνία είναι καθοριστική για τη σωστή επούλωση, ενώ συστήνεται λογοθεραπεία προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.)

Η σωστή διατροφή και η αποφυγή καπνού, αλκοόλ και γενικότερα ερεθιστικών παραγόντων εξασφαλίζουν το ιδανικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, ενώ η παρακολούθηση με λαρυγγοσκόπηση και στροβοσκόπηση μετά την επέμβαση μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής.

Η έγκαιρη διάγνωση και οι νέες και εξελιγμένες μέθοδοι αντιμετώπισης υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα με εξαιρετική ποιότητα φωνής και χωρίς να ταλαιπωρήσουν και να αποσπάσουν τον ασθενή για πολύ καιρό από την απαιτητική καθημερινότητα του.

 

Το άρθρο υπογράφει η Ανατολή Παταρίδου – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος & Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία-Μητέρα

Επικοινωνία:

Τηλ.: 210 68 67 206  (Νοσοκομείου Υγεία-Μητέρα – 3ος όροφος “Ωτορινολαρυγγολογικό”)

Ιατρείο: Σαπφούς  105, 17676 Καλλιθέα


Τηλ: 210 95 75 252, Fax: 210 95 96 556

Κινητό: 693 22 91 793


E-mail: anatolipataridou@windowslive.com

Site: www.pataridou.gr

 

 

 

 

 

(166)