Η «Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή»: συμπτώματα & τρόποι αντιμετώπισης!

Η Γενικευμένη αγχώδης αφορά μια αρκετά συχνή ψυχική διαταραχή, η οποία πολλές φορές ξεκινά από την πρώιμη εφηβική ηλικία αλλά διαγιγνώσκεται αρκετά αργότερα. Εμφανίζεται στο 4% του ελληνικού πληθυσμού ενώ εντοπίζεται συχνότερα στις γυναίκες.

Η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) είναι η ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος ποικίλων οργανικών αντιδράσεων καθώς και από την ύπαρξη γενικευμένης, επίμονης και ακαθόριστης ανησυχίας, η οποία καλύπτει σχεδόν όλες τις δραστηριότητες του ατόμου.

“Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό των ατόμων που πάσχουν από Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή αποτελεί η υπερβολική ανησυχία για προβλήματα της καθημερινής ζωής…”

Πρόκειται για ύπαρξη διάχυτης και έντονης αρνητικής διάθεσης και ανησυχίας, η οποία είναι παρούσα στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και της οποίας τα ακριβή αίτια συχνά δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Ως συνέπεια…

η οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική απόδοση, οι σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο και η γενική λειτουργικότητα του ατόμου επηρεάζεται.

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών DSM- 5 τα κριτήρια για τη διάγνωση της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής είναι τα εξής:

  • Υπερβολικό άγχος και ανησυχία, που εμφανίζονται για περισσότερες από μία ημέρες σε περίοδο 6 μηνών τουλάχιστον και σε έναν αριθμό περιστάσεων ή δραστηριοτήτων (όπως η εργασία ή η σχολική απόδοση).

  • Το άτομο δυσκολεύεται να ελέγξει την ανησυχία, η οποία επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου σε όλους τους τομείς.

  • Το άγχος και η ανησυχία είναι σχετικά με τρία (ή περισσότερα) από τα παρακάτω έξι συμπτώματα (με τουλάχιστον μερικά συμπτώματα παρόντα για περισσότερες της μίας ημέρες για τους προηγούμενους έξι μήνες):

– κινητική ανησυχία ή το άτομο νιώθει τεντωμένο(η) ή σε «αναμμένα κάρβουνα»

– εύκολη κόπωση

– δυσκολία στη συγκέντρωση ή το μυαλό αδειάζει λόγω άγχους

– ευερεθιστότητα

– μυϊκή ένταση

– αναστάτωση του ύπνου (δυσκολία να κοιμηθεί ή να παραμείνει κοιμισμένος(η))

– ανήσυχος μη ικανοποιητικός ύπνος

Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να σιγουρευτεί ο ειδικός ότι δεν αφορούν άλλες ψυχικές ή σωματικές παθήσεις και ότι δεν οφείλονται σε ναρκωτικές ουσίες.

Η θεραπεία…

αφορά ψυχοθεραπεία “γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης” μέσω της οποίας το άτομο θα μάθει να χρησιμοποιεί τεχνικές που στοχεύουν στην τροποποίηση των αρνητικών πεποιθήσεων που συντηρούν την ΓΑΔ. Οι λειτουργικές πεποιθήσεις που θα αντικαταστήσουν τις αρνητικές θα βοηθήσουν τον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει την προβληματική του ανησυχία και κατά συνέπεια τη δυσλειτουργία που προκαλεί η διαταραχή.

Όπως με όλες τις ψυχικές παθήσεις έτσι και με την παρούσα είναι πολύ σημαντικό το άτομο που βασανίζεται από αυτήν να ζητήσει βοήθεια άμεσα ώστε να μην γίνει η ανησυχία χρόνια και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα.

 

Η Πουλημενέα Γεωργία Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχολόγος Υγείας

(www.mentalcare.gr)

(2268)