Διαλέγοντας τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή

Αν κάποιος έχει αποφασίσει να ζητήσει στήριξη, τότε η επιλογή του σωστού ειδικού είναι το επόμενο βήμα.

Η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από ειδικούς ψυχικής υγείας, όπως είναι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Αν κάποιος έχει ήδη αποφασίσει να ζητήσει στήριξη, τότε η επιλογή του σωστού ειδικού είναι το επόμενο βήμα. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από κριτήρια, τόσο επαγγελματικά όσο και σε σχέση με το βαθμό που κάποιος νιώθει άνετα να εμπιστευτεί και να «δουλέψει».

Μερικά από τα πιο σημαντικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

• Τρόπος επιλογής

Πλέον υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενημερωθούμε για το ποιος ειδικός μπορεί να μας βοηθήσει (πχ. διαδίκτυο). Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, βοηθάει να επιλέξουμε έναν ειδικό για τον οποίο έχουμε μια σύσταση μέσα από το κοινωνικό μας δίκτυο. Ο ειδικός δεν μπορεί να είναι ο φίλος μας ή κάποιος συγγενείς μας.

• Εκπαίδευση και πιστοποιήσεις

Είναι σημαντικό ακόμα και πριν συναντήσει κανείς έναν ψυχοθεραπευτή από κοντά, να διαπιστώσει αν διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά προσόντα (όπως είναι το πτυχίο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Είναι σημαντικό να διαπιστώσετε αν ο ειδικός που επιλέγετε, συνδέεται και είναι μέλος με αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους.

• Εμπειρία

Επιλέξτε επαγγελματίες που έχουν εμπειρία πάνω στο αντικείμενο που σας απασχολεί. Για παράδειγμα, ένας ειδικός μπορεί να έχει μεγαλύτερη εμπειρία ή/και εκπαίδευση στα παιδιά ή τους εφήβους, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να είναι περισσότερο εξειδικευμένος στις διαταραχές άγχους ή την κατάθλιψη.

• Θεραπευτική προσέγγιση και διαδικασία

Ενδιαφερθείτε για το ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση του ειδικού. Από την πρώτη συνάντηση είναι σημαντικό να πάρετε πληροφορίες για την διαδικασία, το χρόνο που θα χρειαστεί, τη συχνότητα των συνεδριών.

• Κόστος

Η θεραπευτική διαδικασία απαιτεί μια δέσμευση και σε οικονομικό επίπεδο, στο οποίο πρέπει να μπορείτε να ανταποκριθείτε.

• Εμπιστοσύνη και ασφάλεια

Είναι σημαντικό να αισθάνεται κανείς άνετα με τον ειδικό ψυχικής υγείας που τον παρακολουθεί. Παρόλο που κάθε ειδικός δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συνεδριών, ο άνθρωπος που ζητάει βοήθεια έχει δικαίωμα να διαλέγει το θεραπευτή με τον οποίο αισθάνεται πιο άνετα. Το αίσθημα εμπιστοσύνης είναι βασικό για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπευτικής σχέσης. Δεν είναι σπάνιο για κάποιον να επισκέπτεται πάνω από έναν θεραπευτές, προκειμένου να δει με ποιον αισθάνεται καλά να συνεχίσει.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν μας ότι η δέσμευση και η εμπιστοσύνη απαιτεί προσπάθεια και από την πλευρά του ανθρώπου που χρειάζεται βοήθεια. Η συχνή εναλλαγή θεραπευτών δεν προωθεί τη λύση του προβλήματος και δεν βοηθά τον θεραπευόμενο να δουλέψει τα θέματα της εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει.

(8432)