Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» (Let’s Talk About Children), με σκοπό την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος EU4Health 2021-2027, με κοινοπραξία 9 χωρών, με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Γεράσιμος Α. Κολαΐτης.

Το Πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση σε μία βραχεία, δομημένη και αποτελεσματική παρέμβαση, η οποία ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για τη βέλτιστη υποστήριξη και κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και την προώθηση της θετικής γονικής λειτουργίας.

Συγκεκριμένα,  στόχοι της παρέμβασης «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» είναι:

i. Δημιουργία πλαισίου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για την καλύτερη υποστήριξη των οικογενειών.
ii. Πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων σε περιπτώσεις αντιξοότητας και ενίσχυση των οικογενειακών προστατευτικών παραγόντων.
iii. Εντοπισμός παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη και χρήζουν περαιτέρω ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
iv. Ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης με τη βοήθεια δομημένων εργαλείων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η εκπαίδευση και εφαρμογή της παρέμβασης «Ας Μιλήσουμε για τα Παιδιά» έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, την περίοδο 2011-2014, από την Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, στο Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία», με την χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, κατά την αποτίμησή του. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος την περίοδο εκείνη ωφελήθηκαν 529 οικογένειες. Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν 120 εκπαιδευτικές συναντήσεις και εκπαιδεύτηκαν 241 επαγγελματίες προερχόμενοι από τους χώρους της Υγείας και της Εκπαίδευσης.

Το νέο Πρόγραμμα ξεκίνησε μέσα στον Νοέμβριο. Η υλοποίηση της εκπαίδευσης στην παρέμβαση LTC πραγματοποιείται μέσα από εκπαιδευτικές και εποπτικές συναντήσεις, δια ζώσης και διαδικτυακά. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα Let’s Talk about Children (utu.fi). Για πληροφορίες εγγραφής και συμμετοχής στο news-letter του Προγράμματος, ισχύει η ηλεκτρονική διεύθυνση ltc@uoa.gr.