Ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην πολιτική φαρμάκου

Στις στρεβλώσεις της φαρμακευτικής πολιτικής που ισχύει στη χώρα μας, αλλά και στη στρατηγική του κλάδου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας για το μέλλον αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ της ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ) κατά τη διάρκεια δημόσιων τοποθετήσεών του στο 29ο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με τίτλο «Η ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», καθώς επίσης και στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. 

«Ένα σύστημα σε πλήρη ανισορροπία» χαρακτήρισε το υπάρχον πλαίσιο φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας ο κ.Τρύφων στο πλαίσιο συμμετοχής του σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Εθνική Φαρμακευτική Πολιτική: Συνέχεια και αναθεώρηση στη μεταμνημονιακή εποχή».

Ειδικότερα, επισήμανε πως «Σε έναν ήδη χαμηλό προϋπολογισμό για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη καλούνται να ενσωματωθούν δύο εντελώς διαφορετικά κονδύλια, οι ανασφάλιστοι και τα εμβόλια, που αφορούν στην κοινωνική πρόληψη.

Συγχρόνως, εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα μας το κραυγαλέο φαινόμενο τα γενόσημα φάρμακα να μην μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα, αλλά να υπόκεινται σε αξιολόγηση, ενώ παράλληλα καλούνται να πληρώσουν και clawback, παρά το γεγονός, ότι συμβάλλουν στη δημιουργία εξοικονομήσεων κι όχι υπερβάσεων.».

Αναλύοντας περαιτέρω το ζήτημα του clawback, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ ανέφερε, πως σχετίζεται άμεσα με τις τιμές των φαρμάκων, επισημαίνοντας, πως «Υπάρχουν φάρμακα με πολύ χαμηλή τιμή, τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις τιμών και καλούνται να πληρώσουν και αντίστοιχα ποσοστά σε clawback.». Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πάγια θέση του κλάδου για ύπαρξη ενός συντελεστή απομείωσης του clawback στα οικονομικά φάρμακα, από τη στιγμή που συντελούν στη μείωση της δαπάνης.

(27)