Οδήγηση και γνωστικές δυσλειτουργίες: μία πολύπλοκη συσχέτιση

13 Αυγούστου, 2021 xrisa skouroliakou 0

Δεδομένης της έλλειψης εργαλείων ακριβούς αξιολόγησης των γνωστικών και σωματικών ελλειμμάτων των ηλικιωμένων οδηγών, είναι δύσκολο να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό επικίνδυνων οδηγών αυτής της Περισσότερα