Ο παραδοσιακός τρόπος γραφής με στυλό ή μολύβι -ακόμα και αν στη θέση του τετραδίου βρίσκεται μια οθόνη με ηλεκτρονική γραφίδα- υπερέχει έναντι της πληκτρολόγησης σε σημαντικούς τομείς για τις επιδόσεις των μαθητών και φοιτητών. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (NTNU) που δημοσιεύεται στο Frontiers in Psychology, αν και απαιτεί περισσότερο χρόνο, βελτιώνει μοναδικά την ορθογραφία των μαθητών και τη μνήμη.

Για τη σύγκριση της επίδρασης του νέου και του «παλαιού» τρόπου γραφής στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, οι ερευνητές εξέτασαν τα νευρωνικά δίκτυα που εμπλέκονται και στις δύο μεθόδους. «Δείξαμε ότι όταν γράφουμε με το χέρι, τα πρότυπα συνδεσιμότητας του εγκεφάλου είναι πολύ πιο περίπλοκα σε σύγκριση με όταν πληκτρολογούμε» σχολίασε η ερευνήτρια από το NTNU, Audrey van der Meer.

«Είναι γνωστό ότι αυτή η εκτεταμένη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου είναι ζωτικής σημασίας για τον σχηματισμό της μνήμης και την κωδικοποίηση νέων πληροφοριών και, ως εκ τούτου, δρα ευεργετικά για τη μάθηση» συμπλήρωσε.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από  υψηλής πυκνότητας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε 36 φοιτητές πανεπιστημίου, οι οποίοι κλήθηκαν να πληκτρολογήσουν χρησιμοποιώντας ένα δάκτυλο ή να γράψουν με καλλιγραφικούς χαρακτήρες σε οθόνη αφής με γραφίδα τη λέξη που εμφανιζόταν σε μια οθόνη. Η διαδικασία επαναλήφθηκε πολλές φορές.

Η συνδεσιμότητα διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου αυξήθηκε όταν οι συμμετέχοντες έγραφαν με το χέρι, όχι όμως όταν πληκτρολογούσαν. «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι οπτικοκινητικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των ελεγχόμενων με ακρίβεια κινήσεων του χεριού κατά τη χρήση ενός στυλό συμβάλλουν εκτενώς στα πρότυπα συνδεσιμότητας του εγκεφάλου που προάγουν τη μάθηση» δήλωσε η van der Meer.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε μαθητές καθώς γράφουν με το χέρι και πληκτρολογούν (Photo: NTNU)

Υγιής συνύπαρξη

Οι ερευνητές σχολίασαν ότι τα ευρήματά τους επισημαίνουν την ανάγκη να δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να χρησιμοποιούν στυλό ή μολύβι αντί μόνο να αντπληκτρολογούν στη διάρκεια του μαθήματος. Αν και στην Ελλάδα ο παραδοσιακός τρόπος γραφής παραμένει -τουλάχιστον ως προς τις σημειώσεις και τις γραπτές εξετάσεις-, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ υπήρξαν προσπάθειες να εγκαταλειφθεί και τη θέση του να λάβει η τεχνολογία.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι μπορούν να σταθμίσουν τα οφέλη μεταξύ νέου και παλιού και να προκρίνεται το μεν για τις περιπτώσεις σημειώσεων και σύντομων κειμένων που απαιτούν μάθηση, το δε για μεγάλης έκτασης κείμενα ή κάλυψη μιας διάλεξης, επί παραδείγματι.

πηγή: ygeiamou.gr

PHOTO: SHUTTERSTOCK