Που μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια

Η βοήθεια από την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και από έναν επαγγελματία υγείας είναι πολύ σημαντική για να κερδίσει κανείς την πρώτη «μάχη».

Μπορεί να είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο με κατάθλιψη να κάνει το πρώτο βήμα για την ανάρρωση. Η βοήθεια όμως από την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και από έναν επαγγελματία υγείας είναι πολύ σημαντική για να κερδίσει κανείς την πρώτη «μάχη».

Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;

Οι επαγγελματίες υγείας είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να απευθυνθείτε.

Ψυχολόγος

Οι ψυχολόγοι είναι επαγγελματίες υγείας που παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες μέσω του λόγου, όπως συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία (σε περίπτωση που έχουν αντίστοιχη εκπαίδευση). Οι κλινικοί ψυχολόγοι είναι εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση, τη διάγνωση και την θεραπεία των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα, οι ψυχολόγοι και οι κλινικοί ψυχολόγοι δεν μπορούν να χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή. Οι ψυχολόγοι μπορούν να παρέχουν βοήθεια μέσω ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας.

Ψυχίατρος

Χρειάζεται να δείτε ένα ψυχίατρο όταν η κατάθλιψη είναι σοβαρή, έχει δηλαδή αρχίζει να επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή σας λειτουργία, όταν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή/και όταν η ψυχοθεραπεία δεν βελτιώνει σημαντικά τη ζωή σας. Η βοήθεια ενός ψυχιάτρου είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν ιδέες, πλάνο ή απόπειρα βλάβης του εαυτού. Οι ψυχίατροι μπορούν να κάνουν μια ψυχιατρική αξιολόγηση και διάγνωση και άρα να αποφανθούν εάν τα συμπτώματα που νιώθει κανείς αποτελούν πραγματικά μια κλινική κατάθλιψη και θέλουν αντίστοιχα θεραπεία.

Επίσης, μπορούν να χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή και εφόσον έχουν εξειδικευτεί να παρέχουν ψυχοθεραπεία. Κάποιες φορές, ένας ψυχίατρος μπορεί να συστήσει τη νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο.

Κοινωνικοί λειτουργοί

Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να υποστηρίξουν κάποιον βοηθώντας στη διαχείριση των καταστάσεων που ευνοούν το πρόβλημα της κατάθλιψης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Έτσι μπορούν να προσφέρουν ενημέρωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για θέματα όπως είναι τα οικογενειακά προβλήματα, να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη του ατόμου και την δικτύωσή του με τις δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Γενικοί ιατροί-παθολόγοι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας γενικός γιατρός είναι εκείνος που κάνει τη διάγνωση της κατάθλιψης και βοηθά έναν ασθενή να κατανοήσει εαν τα συμπτώματα του έχουν σωματική/ιατρική ή ψυχολογικά αιτιολόγηση. Ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα προκειμένου ένας ασθενής να αποφασίσει να πάρει εξειδικευμένη φροντίδα. Ένα γενικός γιατρός μπορεί επίσης να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη ψυχιατρική εκτίμηση πρέπει να γίνεται από τον ψυχίατρο.

Εργασιακοί Ψυχολόγοι

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων μπορεί να διαθέτουν υπηρεσίες ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια αρχή για να διερευνήσετε το πρόβλημα και να αναζητήσετε τη λύση.

Που να απευθυνθώ για βοήθεια;

Κέντρα Ψυχικής Υγείας

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας αποτελούν δημόσιες δωρεάν δομές που παρέχουν ψυχιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. Στελεχώνονται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς ψυχικής υγείας. Κέντρα ψυχικής υγείας υπάρχουν ανά τομείς (περιοχές) και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας προκειμένου να μάθει αν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα και να λάβει αντίστοιχη θεραπεία (από ψυχολόγο και ψυχίατρο).

Ψυχιατρικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων

Ένας άνθρωπος που υποφέρει από κατάθλιψη μπορεί να απευθυνθεί για διάγνωση και φαρμακευτική υποστήριξη (και σε κάποιες περιπτώσεις και για συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία) και στα ψυχιατρικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης, εάν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του εαυτού ή των άλλων, τότε ο ψυχίατρος μπορεί να κρίνει ότι είναι απαραίτητη η ψυχιατρική νοσηλεία ενός ατόμου μέσα στο νοσοκομείο.

Άλλες δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορεί να υποστηρίζονται και από άλλα πλαίσια όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, τα πανεπιστήμια αλλά και τα εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων.

Ιδιωτικοί φορείς

Μπορείτε να αναζητήσετε θεραπεία σε φορείς και επαγγελματίες υγείας του ιδιωτικού τομέα. Είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με έναν ειδικό που διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση και εξειδίκευση αλλά και με κάποιον τον οποίο θα εμπιστεύεστε και θα αισθάνεστε άνετα.

(11959)