Μπορεί να αποκατασταθεί το στήθος μου μετά από μαστεκτομή;

Τι είναι η θεραπεία τις αποκατάστασης του μαστού; δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια πάθηση με μεγάλη επίπτωση και συνοδεύεται από την χειρουργική εκτομή του όγκου (ογκεκτομή) ή τη μαστεκτομή.

Ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού σε αυτή την περίπτωση είναι να αποκαταστήσει τον μαστό. Μεγάλο πλεονέκτημα για τις περιπτώσεις αυτές είναι οι διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές που σκοπό έχουν την ικανοποιητική αποκατάσταση του μαστού. Ο σκοπός της χειρουργικής προσέγγισης είναι να αποκαταστήσει ο χαμένος μαστός τον όγκο του και να γίνει όσο τον δυνατόν πιο συμμετρικός με τον άλλον.

  • Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες για την αποκατάσταση του μαστού;

 το είδος του χειρουργείου που θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα του δέρματος, με το είδος της μαστεκτομής και με το είδος τις θεραπείας που έχει υποβληθεί μια γυναίκα μετά από μια μαστεκτομή.

Τι πρέπει να ελεγχθεί στην πρώτη επίσκεψη μια γυναίκας που έχει κάνει μαστεκτομή στο ιατρείο; 

είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το ιστορικό, να μάθουμε για το γυναικολογικό ιστορικό, να γίνει κλινική εξέταση στον μη χειρουργημένο μαστό

  • Τι προετοιμασία χρειάζεται;

χρειάζεται ο προ εγχειρητικός έλεγχος, να γίνει μια μαστογραφία και ένας υπέρηχος ώστε αν υπάρχουν κύστεις να αφαιρεθούν την ίδια στιγμή

  • Τι είδους αναισθησία χρησιμοποιείται;

γενική αναισθησία είναι ο τύπος που προτείνεται

  • Πόσο διαρκεί το χειρουργείο;

από 2-3 ώρες

  • Είναι ορατή η μετεγχειρητική ουλή;

το μετεγχειρητικό σημάδι είναι αυτό που έχει γίνει από τη μαστεκτομή και συνήθως διαμέσου αυτού γίνεται η προσπέλαση για να βάλουμε και τα ενθέματα.

Εξετάζουμε και τον άλλο μαστό ώστε αν χρειαστεί για να πετύχουμε την συμμετρία, αν είναι υπερτροφικός η υποτροφικός χειρουργούμε ανάλογα.

  • Τι είδους αποκατάσταση γίνεται;

Οι επιλογές περιλαμβάνουν τη χρήση αυτόλογων ιστών, ενθεμάτων σιλικόνης ή συνδυασμούς αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιείται ΄υλικό’ από την ίδια την ασθενή, συνήθως ένας μυοδερματικός κρημνός από την πλάτη ή την κοιλιά και προτιμάται όταν έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία της περιοχής της μαστεκτομής.

Στη δεύτερη περίπτωση τοποθετείται το κατάλληλο ένθεμα, τις περισσότερες φορές μετά απο τη χρήση ενός διατατήρα ιστών που θα έχει βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος εκείνος χώρος ( μέγεθος, σχήμα και θέση) στον οποίον θα τοποθετηθεί το μόνιμο ένδεμα.

  • Πόσο μένουμε στο νοσοκομείο;

μέχρι 3 μέρες

  • Μετά το χειρουργείο ποιες είναι οι επιπτώσεις;

υπάρχει ένα γενικευμένο οίδημα και ένας ελαφρύς πόνος

  • Ποιες είναι οι πιο πιθανές επιπλοκές;

μπορεί να παρατηρηθεί φλεγμονή, παρατεταμένο οίδημα, αιμάτωμα

  • Πότε είμαστε τελείως καλά;

σε 3 βδομάδες

Συμπερασματικά η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή έχει να κάνει με αισθητικά και ψυχολογικά οφέλη, διότι κάθε τεχνική που γίνεται γι αυτό τον σκοπό εξασφαλίζει στην γυναίκα, από αισθητικής άποψης, το στήθος όπως ήταν προγενέστερα ακόμα και καλύτερα.

Το άρθρο υπογράφει η Dr. Μαρία Δ. Κοτρώτσιου είναι Πλαστικός Χειρουργός (MD, Phd). Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. EΠIMEΛHTPIA A KΛINIKH ΠΛAΣTIKH – EΠANOPΘΩTIKH XEIPOYPΓIKH ” NOΣOKOMEIO EYAΓΓEΛIΣMOΣ.

(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: http://kotrotsiou.gr/index.html)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλουτάρχου 18,  Κολωνάκι, Αθήνα.

(Τηλ. 210-7252422)

(531)