Μήπως το παιδί σας έχει “τεμπέλικο” μάτι;

Με τον όρο αμβλυωπία (τεμπελιά του ματιού) εννοούμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία το μάτι αν και είναι ανατομικά άρτιο υπολείπεται του άλλου ματιού σε οπτική οξύτητα…

Η αμβλυωπία εγκαθίσταται στην παιδική ηλικία και οφείλεται είτε σε μεγάλη διαφορά στην διάθλαση μεταξύ των δύο ματιών (συνήθως μεγάλη υπερμετρωπία με ή χωρίς αστιγματισμό)  ή σε αποστέρηση της εικόνας λόγω συγγενών ανωμαλιών (συγγενής καταρράκτης, πτώση βλεφάρου κλπ.).

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε με απλά λόγια την πολύπλοκη διαδικασία της όρασης…

Στην παιδική ηλικία και μετά το πρώτο έτος όταν κοιτάμε ένα αντικείμενο το κάθε μάτι σχηματίζει την εικόνα του αντικειμένου και την αποστέλλει στον εγκεφαλικό φλοιό όπου είναι το κέντρο της όρασης.

Ο εγκέφαλος αναγνωρίζει ταυτόχρονα την  εικόνα από το κάθε μάτι τις ταυτίζει την μία επάνω στην άλλη, τις συνθέτει και τις προβάλλει σαν μία εικόνα.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα μάτια παρουσιάζουν διαφορετικού βαθμού διαθλαστική ανωμαλία συνήθως υπερμετρωπία με ή χωρίς αστιγματισμό, οι εικόνες που φθάνουν στον εγκέφαλο από κάθε μάτι διαφέρουν στην ευκρίνεια και στο μέγεθος με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μην μπορεί να τις συνθέσει.

Στην περίπτωση αυτή…

παρατηρείται απόρριψη της εικόνας που προέρχεται από το μάτι με το μεγαλύτερο πρόβλημα με αποτέλεσμα το μάτι αυτό να περιέλθει σε μια λειτουργική αδράνεια. Η αμβλυωπία είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη η διαφορά διάθλασης που παρουσιάζεται στα δύο μάτια.

Για την θεραπεία της αμβλυωπίας επικρατεί η μέθοδος του αποκλεισμού του «καλού ματιού» για ορισμένες ώρες της ημέρας  ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο «τεμπέλικο μάτι» να δραστηριοποιηθεί.

Η θεραπεία αυτή δεν έχει νόημα να συνεχιστεί μετά την ηλικία των επτά (7) ετών δεδομένου ότι τότε ολοκληρώνεται η ωρίμανση του εγκεφαλικού φλοιού.

Πολλές φορές η διάγνωση της αμβλυωπίας γίνεται σε μεγάλη ηλικία όπου ο ασθενής έχει αποδεχθεί ότι το ένα μάτι υπολείπεται του άλλου σε οπτική οξύτητα. Αυτό συμβαίνει γιατί στην παιδική ηλικία όπου είναι η κρίσιμη περίοδος δεν έτυχε να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί ανάλογα.

Συμπερασματικά είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων (4) ετών να εξετάζονται από Οφθαλμίατρο για την πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση της αμβλυωπίας.

Το άρθρο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ισμυρίδης – χειρουργός οφθαλμίατρος. Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του είναι η αντιμετώπιση παθήσεων του προσθίου ημιμορίου (καταρράκτης, γλαύκωμα), διαθλαστική χειρουργική και η αντιμετώπιση προβλημάτων αμφιβληστροειδούς (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, εκφύλιση ωχράς κηλίδας κ.λ.π.). 

Από το 1990 έως και σήμερα ο ιατρός έχει εκτελέσει πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων τόσο στην Διαθλαστική Χειρουργική όσο και στο πρόσθιο ημιμόριο (άνω των 3.000 επεμβάσεων). 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103611396

           2103613498

e mailismiridis@gmail.com

               kismiridis@hygeia.gr

 

(953)