Αντιμετωπίστε την κρίση πανικού και την αγοραφοβία

Όπως και άλλες διαταραχές άγχους, έτσι και η κρίση πανικού και η αγοραφοβία μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σημαντική βελτίωση αφού λάβουν επαγγελματική φροντίδα. Η επιτυχία της θεραπείας ποικίλλει μεταξύ των ανθρώπων. Κάποιοι μπορεί να ανταποκριθούν στη θεραπεία μετά από μερικούς μήνες, ενώ άλλοι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η θεραπεία μπορεί να είναι περίπλοκη, αν ένα πρόσωπο έχει περισσότερες από μία αγχώδη διαταραχές, αν πάσχει από κατάθλιψη ή αν κάνει κατάχρηση ουσιών, και γι`αυτό δεν υπάχρει μια συνταγή επιτυχίας. Θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε περίπτωση. Παρ`όλα αυτά αρκετές τυπικές προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Οι θεραπευτές συνήθως χρησιμοποιηούν την λεκτική θεραπεία, την φαρμακευτική αγωγή, ή ένα συνδυασμό των δύο.

(957)