Υγιές εργασιακό περιβάλλον

11 Μαρτίου, 2014 admin 0

Σήμερα οι άνθρωποι παιρνούν πολλές ώρες στο χώρο εργασίας τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να εξασφαλίζεται η ψυχική υγεία των εργαζομένων. Περισσότερα