Κρίσιμη κοινωνική και αναπτυξιακή δύναμη το Ελληνικό Φάρμακο

Τους άξονες ανάπτυξης της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στην μεταμνημονιακή εποχή ανέλυσε ο κ. Θεόδωρος Τρύφων από το βήμα των 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Ένα εθνικό σχέδιο για οικονομική αποκατάσταση», ο Αντιπρόεδρος ΔΣ της ELPEN και Πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε στη διαχρονικά εξωστρεφή δραστηριότητα του συγκεκριμένου κλάδου, η οποία ενισχύθηκε την περασμένη χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως:

σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών, οι εξαγωγές ελληνικών φαρμάκων αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με το 2017, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Φάρμακο να συνεχίσει και το 2018 να αποτελεί το δεύτερο πιο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας τοποθέτησής του, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ τόνισε: 

τη αξιοσημείωτη επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών μονάδων παραγωγής φαρμάκων σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη, τα συστήματα ποιότητας, το ανθρώπινο δυναμικό και οι νέες τεχνολογίες.

Το γεγονός αυτό καθιστά, όπως ανέφερε:

την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έναν ιδιαίτερα δυναμικό και καινοτόμο κλάδο, δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες επέκτασης της διεθνούς παρουσίας της, αλλά και προοπτικές εξέλιξής της σε Κέντρο φαρμακευτικής καινοτομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κρίσιμη κοινωνική και αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού φαρμάκου επιβάλλει, κατά τον κ.Τρύφων, την αντιμετώπισή του όχι μόνο ως μια δαπάνη, αλλά ως ένα σημαντικό πυλώνα δημιουργίας σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε όρους απασχόλησης, συνεχών επενδύσεων και ευεργετικής επίδρασης στο ΑΕΠ της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης κλαδικής πολιτικής με επίκεντρο τα ποιοτικά, ασφαλή και προσιτά φάρμακα, την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές.

Περαιτέρω, έκανε ειδική αναφορά στo clawback, τονίζοντας χαρακτηριστικά, ότι το εταιρικό μοντέλο που προβλέπει άμεσες και έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις της τάξεως του 70% για τη φαρμακοβιομηχανία, είναι ξεκάθαρα μη βιώσιμο.

Κλείνοντας ο κ.Τρύφων, τόνισε εμφατικά πως:

οποιοσδήποτε πλούτος παράγεται από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει μέσω κινήτρων να μένει στην Ελλάδα, να φορολογείται στην Ελλάδα και να επανεπενδύεται στην Ελλάδα.

(38)