Τα συμπτώματα της κατάθλιψης στους άνδρες

Η κατάθλιψη στους άνδρες.

Ο βασικός κορμός των συμπτωμάτων της κατάθλιψης είναι ίδιος για τους γυναίκες και για τους άνδρες : Ευερεθιστότητα, αλλαγές στη διάθεση, μειωμένη ευχαρίστηση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, δυσκολία στη συγκέντρωση, αλλαγές στον ύπνο και την όρεξη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές στον τρόπο που άνδρες εκδηλώνουν το πρόβλημα.

Είναι γεγονός ότι καταγράφονται σημαντικά λιγότερα ποσοστά εκδήλωσης της νόσου στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι όντως πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη, παράλληλα όμως υπάρχουν εκατομμύρια περιστατικά ανδρικής κατάθλιψης που δεν καταγράφονται καθώς οι άνδρες δεν εξωτερικεύουν εύκολα την ψυχική δυσκολία και δεν αναζητούν βοήθεια.

Μερικές από τις χαρακτηριστικές διαφορές στον τρόπο που εκφράζεται η κατάθλιψη στους άνδρες είναι:

• Οι άνδρες τείνουν να αποδίδουν την αιτία για τη δυσκολία τους στα εξωτερικά γεγονότα και τους γύρω τους και όχι στον εαυτό τους.

• Είναι σπανιότερα ενοχικοί σε σχέση με τις γυναίκες

• Είναι ευκολότερο να δείξουν θυμό ,ευερεθιστότητα ή επιθετικότητα παρά να αποδεχθούν ότι πιέζονται εσωτερικά. Το ποσοστό των εκρήξεων θυμού είναι σχεδόν διπλάσιο στους άνδρες

• Οι άνδρες αναζητούν δυσκολότερα βοήθεια από άλλους αφού το κοινωνικό στερεότυπο τους θέλει να μην δείχνουν αδύναμοι ή ευάλωτοι

• Έχουν μεγαλύτερη τάση για χρήση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά) προκειμένου να διαχειριστούν την κατάθλιψη

• Το πρόβλημα εκδηλώνεται περισσότερο σωματικές εκφράσεις (σωματικοί πόνοι, σεξουαλικές δυσλειτουργίες όπως έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας) παρά με λεκτικό τρόπο.

Χρειάζεται, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν χαρακτηρίσουμε έναν άνδρα ως «αλκοολικό», «αντικοινωνικό» ή «αδιάφορο». Πολλές φορές, η κατάθλιψη στους άνδρες μεταμφιέζεται και παραπλανεί μέσα από συμπτώματα που απομακρύνουν και αποθαρρύνουν τους άλλους από το να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν.

(4639)