Τι είναι η γενειοπλαστική;

Η γενειοπλαστική αποσκοπεί στο να δώσει μια αρμονία στο προφίλ ενός προσώπου, σε σχέση με το σύνολο του. Είναι επέμβαση που εκτελείται μεμονωμένα σε περιπτώσεις προγενεισμού ή οπισθογενεισμού ή και σε συνδυασμό με άλλες οστεοτομίες ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Με τη γενειοπλαστική…

τροποποιείται η θέση τμήματος ή ολόκληρου του γενείου ώστε να διαμορφωθεί εκ νέου το οστικό περίγραμμα της περιοχής του γενείου με αλλοπλαστικά υλικά.

Σε άλλες περιπτώσεις για τον ίδιο σκοπό απαιτείται η μείωση του μεγέθους του γενείου που επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες οστεοτομίες.

Η γενειοπλαστική μπορεί να γίνει τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες και σε ηλικίες άνω των 17 ετών και μπορεί επίσης να γίνει σε συνδυασμό με ρινοπλαστική, όπου ονομάζεται στη περίπτωση αυτή προφιλοπλαστική.

Το άρθρο υπογράφει η Dr. Μαρία Δ. Κοτρώτσιου είναι Πλαστικός Χειρουργός (MD, Phd). Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. EΠIMEΛHTPIA A KΛINIKH ΠΛAΣTIKH – EΠANOPΘΩTIKH XEIPOYPΓIKH ” NOΣOKOMEIO EYAΓΓEΛIΣMOΣ.

(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: http://kotrotsiou.gr/index.html)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πλουτάρχου 18,  Κολωνάκι, Αθήνα.

(Τηλ. 210-7252422)

 

(299)