Ποια είναι τα επαγγέλματα με τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης;

Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των επαγγελμάτων με υψηλά ποσοστά κατάθλιψης;

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Psychiatry and Psychiatric Epistemology, προτείνει ότι μερικά επαγγέλματα σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με άλλα.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 214,413 εργαζόμενους στις ΗΠΑ, οι ερευνητές υπολόγισαν το ποσοστά εμφάνισης της κατάθλιψης σε 55 διαφορετικούς εργασιακούς τομείς.

Ο υψηλότερος βαθμός κατάθλιψης (16.2%) βρέθηκε ανάμεσα στους οδηγούς λεωφορείου. Ο χαμηλότερος βρέθηκε ανάμεσα στον τομέα «της διασκέδασης και της αναψυχής», μια ομάδα που περιλαμβάνει επαγγέλματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, την άσκηση και τις τέχνες.

Οι εργασιακοί τομείς με τον υψηλότερο βαθμό κατάθλιψης:

1. Δημόσιες μεταφορές

2. Μεσιτικά επαγγέλματα

3. Κοινωνική εργασία

4. Κατασκευές

5. Νομικές υπηρεσίες

6. Εκδόσεις

Οι εργασιακοί τομείς με τα χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης:

1. Υπηρεσίες αναψυχής

2. Αεροπορικές υπηρεσίες

3. Μεταλλουργία

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το κοινό στοιχείο στις δουλειές με τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης ήταν ότι «απαιτούσαν συχνή και δύσκολη αλληλεπίδραση με το κοινό ή με πελάτες» και ότι περιλάμβαναν υψηλά επίπεδα στρες και μειωμένη σωματική δραστηριότητα».

Πηγή: http://www.theatlantic.com/

(555)