Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη;

Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες έχουν σχεδόν τις διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη.

Περίπου 1 στις 5 γυναίκες θα εκδηλώσουν κατάθλιψη μέσα στον κύκλο της ζωής τους. Παρόλο που η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες μεταξύ 40 και 59. Η αυξημένη παρουσία της κατάθλιψης στις γυναίκες συνδέεται αρχικά με βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι οι σημαντικές ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας (εφηβεία, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση).

Ωστόσο, οι βιολογικές αλλαγές δεν οδηγούν από μόνες τους στην κατάθλιψη. Οι οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, οι διακρίσεις στο κοινωνικό και εργασιακό πεδίο και άλλα σημαντικά γεγονότα και συνθήκες της ζωής (απώλεια, διαζύγιο, υπογονιμότητα), μπορεί να ευνοήσουν την εμφάνιση της κατάθλιψης σε μια γυναίκα.

(653167)