Οι μη φυσιολογικές ώρες ύπνου αυξάνουν την προδιάθεση για την κατάθλιψη

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική, πνευματική και συναισθηματική υγεία.

Σύμφωνα με μια νέα γενετική μελέτη, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τους ύπνου εκτός των φυσιολογικών ορίων και της κατάθλιψης.

«Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική, πνευματική και συναισθηματική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια επένδυση στην υγεία μας, βάζοντας τον ύπνο ως προτεραιότητα…», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Dr. M. Safwan Badr.

Η έρευνα μελέτησε 1,788 δίδυμους και έδειξε ότι ο ύπνος πέρα από τα φυσιολογικά όρια μπορεί να αυξήσει το γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης. Ανάμεσα στους διδύμους με μια κανονική διάρκεια ύπνου, από 7 έως 8.9 ώρες την νύχτα, η συνολική κληρονομικότητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ήταν 27%.

Ωστόσο, η γενετική επιρροή των καταθλιπτικών συμπτωμάτων αυξανόταν σε ποσοστό 35% ανάμεσα σε δίδυμους με μια μικρή στέρηση ύπνου (5 ώρες την ημέρα) και 49% περισσότερο ανάμεσα σε όσους ανέφεραν 10 ώρες ύπνου κάθε βράδυ.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι «τόσο οι λίγες ώρες ύπνου, όσο και οι παραπάνω ώρες ύπνου φαίνεται να ενεργοποιούν γονίδια που σχετίζονται με τα συμπτώματα της κατάθλιψης» λέει ο Dr. Nathaniel Watson.

Σύμφωνα με τον Watson, το μήνυμα της μελέτης είναι ότι η βελτίωση του ύπνου μπορεί να είναι ένας σημαντικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων όπως η ψυχοθεραπεία.

Πηγή: www. theatlantic.com

(46546)