ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ: Ο σύντροφος μου, μου φέρεται άσχημα… τι πρέπει να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συναισθηματική υγεία στις σχέσεις μας σχετίζεται με την αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου στη ζωή μας – τις επιλογές μας για το είδος της σχέσης καθώς και πώς επιθυμούμε να μας συμπεριφέρεται ο σύντροφός μας.

Η ικανότητά μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη ορίων – να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, αυτά που θέλουμε και χρειαζόμαστε και να τα εκφράζουμε. Όταν ο σύντροφός μας παραβιάζει αυτά τα όρια με το να μας ελέγχει, να μας μειώνει, να μας χειραγωγεί ή να μας αγνοεί, τότε η σχέση παύει να παρέχει τις προϋποθέσεις για οικειότητα, ενώ παράγει άγχος και προσωπική αίσθηση ανεπάρκειας.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα όριά μας με τον σύντροφό μας. Ας μιλήσουμε αρχικά για το πώς νιώθουμε. Για το πώς θα θέλαμε να είναι πιο αμοιβαία η σχέση μας. Το μεγαλύτερό μας όριο είναι το συναίσθημά μας.

Μπορεί να μάθαμε να αποφεύγουμε την αντιπαράθεση ή ο σύντροφός μας να μην έμαθε την ανοχή στη ματαίωση ούτε να αναλαμβάνει την ευθύνη για τον εαυτό του. Για το λόγο αυτό μπορεί να υποχωρούμε εύκολα. Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε στο σύντροφό μας και να πραγματοποιήσουμε τις συνέπειες που θα έχει η συμπεριφορά του.

Παρόλο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον, μπορούμε να τον επηρεάσουμε αλλάζοντας πράγματα στον εαυτό μας ώστε τα παλιά δυσλειτουργικά μοτίβα να μην έχουν επίδραση πάνω μας. Κι από την άλλη αν είναι δύσκολο να θέσουμε τα όριά μας στο σύντροφό μας, ίσως χρειαστεί να πάρουμε αποστάσεις.

Η Δήμητρα Τσώλα Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια. Συνεργάτης του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου – Πολυχώρου Animus Corpus

*Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές υπηρεσιών του Animus Corpus, καθώς και για το βιογραφικό της Ψυχολόγου, στην ιστοσελίδα www.animuscorpus.gr

(1072)