Αυτοκτονία

Οι εκφράσεις μας δεν πρέπει να στιγματίζουν αυτούς που κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας.
Η Αυτοκτονία δεν είναι πλέον ένα έγκλημα, και έτσι θα πρέπει να σταματήσουν να λένε ότι οι άνθρωποι αυτοκτονούν.

Τώρα ζούμε σε έναν κόσμο όπου προσπαθούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους που βιώνουν αυτοκτονικές σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις προσπάθειες, και στη συνέχεια να τους φερόμαστε με συμπόνια και όχι να καταδικάζουμε. Μέρος αυτού είναι η χρήση κατάλληλων εκφράσεων που δεν στιγματίζουν όταν αναφερόμαστε στην αυτοκτονία.” Η αυτοκτονία στη σήμερον ημέρα δεν θα πρέπει να θεωρείται από κανέναν ως έγκλημα. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε τους ανθρώπους που βιώνουν αυτοκτονικές σκέψεις και τάσεις και πρέπει να τους φέρουμε κοντά μας για να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε.

Μέσω του λόγου μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους κρίνουμε και να τους στιγματίζουμε με συγκεκριμένες εκφράσεις, αυτούς και την οικογένεια τους.

Πώς να μιλήσουμε για αυτοκτονία:

Αποφεύγουμε τις εκφράσεις:

•Διέπραξε απόπειρα αυτοκτονίας

•Επιτυχής αυτοκτονία

•Ολοκληρωμένη αυτοκτονία

•Απέτυχε η απόπειρα αυτοκτονίας

•Ανεπιτυχής αυτοκτονία

Κατάλληλη την ορολογία:

•Αυτοκτόνησε

•Τελείωσε τη ζωή του / της

•Πήρε τη ζωή του / της

•Προσπάθεια να τελειώσει τη ζωή του / της

(1660)