Βελόνες πλεξίματος, βιβλία, πινέλα και κλαδευτήρια μπορούν να γίνουν φύλακες της ευάλωτης ψυχικής υγείας και ευημερίας των ηλικιωμένων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature Medicine. Μέσα από τα στοιχεία 93.000 ηλικιωμένων 65 ετών και άνω από τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Αγγλία και 12 ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χόμπι και δραστηριότητες που εξασφαλίζουν τα πολύτιμα ψυχικά οφέλη· αρκεί ακόμα και η συμμετοχή σε κάποια ομάδα ή λέσχη.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για μια περίοδο περίοδο τεσσάρων έως οκτώ ετών και διαπίστωσαν ότι η ενασχόληση με ένα χόμπι σχετίζεται με μειωμένα καταθλιπτικά συμπτώματα και, στον αντίποδα, μεγαλύτερη αίσθηση ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή. Η σχέση παρέμεινε ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων ώστε να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, η απασχόληση και το εισόδημα του νοικοκυριού.

Photo: Shutterstock

«Η μελέτη μας δείχνει ότι τα χόμπι μπορούν να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους από την έκπτωση στην ψυχική υγεία και ευημερία που προκαλεί το γήρας. Αυτή η σύνδεση επιβεβαιώθηκε σε πολλές χώρες και πολιτισμικά περιβάλλοντα», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Karen Mak, από το Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Φροντίδας Υγείας του University College του Λονδίνου.

Όπως επεσήμαναν οι ερευνητές, πρόκειται για μελέτη παρατήρησης που παρουσιάζει συσχετισμούς αλλά όχι αιτιώδη συνάφεια.

Η ενασχόληση με κάποιο χόμπι παρουσίασε τις ισχυρότερες συσχετίσεις με την ικανοποίηση από τη ζωή. «Τα χόμπι μπορεί να συμβάλλουν στην ικανοποίηση από τη ζωή στα τελευταία χρόνια του βίου μας μέσω πολλών μηχανισμών, όπως το αίσθημα ελέγχου του μυαλού και του σώματός μας, η εύρεση ενός νοήματος στη ζωή και η αίσθηση ότι είμαστε ικανοί να διαχειριζόμαστε καθημερινά ζητήματα. Η θεωρητική εργασία υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ χόμπι και ευημερίας μπορεί να είναι αμφίδρομη, ότι τα άτομα με καλύτερη ψυχική υγεία είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με κάποιο χόμπι και ότι η επιμονή σε ένα χόμπι μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή» εξήγησε η Δρ Mark.

Photo: Shutterstock

Παρατηρήθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών, με τους μισούς μόλις (51%) συμμετέχοντες από την Ισπανία να δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χόμπι, συγκριτικά με το σαρωτικό 96% στη Δανία, το 95,8% στη Σουηδία και το 94,4% στην Ελβετία. Η Κίνα είχε το χαμηλότερο ποσοστό, μόνο 37,6%, όπως εντούτοις σημείωσαν οι ερευνητές, οι συμμετέχοντες από τη χώρα της Ασίας ρωτήθηκαν μόνο για τις κοινωνικές δραστηριότητες και όχι για τα χόμπι γενικά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν σε χώρες με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και υψηλότερα επίπεδα εθνικής ευτυχίας, στις οποίες ήταν εντονότερες και οι σχέσεις ευημερίας και ενασχόλησης με δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο.