Έχω πάρει αντικαταθλιπτικά και τώρα αισθάνομαι καλύτερα. Μπορώ να σταματήσω τη θεραπεία;

Η αλλαγή ή η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου γιατρού.

Ο ψυχίατρος είναι εκείνος που θα εκτιμήσει αν πρέπει να σταματήσει η αγωγή καθώς και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Πολλές φορές , η αγωγή θα πρέπει να σταματήσει σταδιακά ώστε ο οργανισμός να προσαρμοστεί. Ανάλογα με τον άνθρωπο που νοσεί αλλά και το είδος της κατάθλιψης, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι απαραίτητη μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, εάν αντιμετωπίζετε το πρώτο σας επεισόδιο κατάθλιψης, μπορεί επίσης να χρειάζεται να λαμβάνετε τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα για κάποια περίοδο, ακόμη και αν τα συμπτώματά σας έχουν εξαφανιστεί. Ο ψυχίατρος είναι αυτός που έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή στην φαρμακευτική αγωγή και για αυτό είναι απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μαζί του.

(7742)