Ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας

Ένας «ψυχικά υγιής χώρος εργασίας » προωθεί και προστατεύει την ψυχική υγεία των εργαζομένων

270112

Ένας «ψυχικά υγιής χώρος εργασίας » προωθεί και προστατεύει την ψυχική υγεία των εργαζομένων και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την απόδοση και τη διατήρηση του προσωπικού. 

Τι είναι όμως η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας;

Η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας αναφέρεται ως η σχέση μεταξύ των εργαζομένων και της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας. Περιλαμβάνει:

  •  πώς ο χώρος εργασίας μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία ενός ατόμου 

  • πώς η ψυχική υγεία ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει το χώρο εργασίας 

  • πώς το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ευρύτερης έννοιας της ψυχικής υγείας 

  • είναι ο χώρος εργασίας το κατάλληλο περιβάλλον για την προάσπιση της ψυχικής υγείας;

Ανεξάρτητα αν οι εργοδότες γνωρίζουν ή όχι, ένα σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων τους είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ανά πάσα στιγμή. Είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών να αναλάβουν δράση για τη στήριξη των εργαζομένων με ψυχική ασθένεια και την προάσπιση της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας.

Γιατί είναι η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας τόσο σημαντική για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας τους:
Υπάρχουν σημαντικές οικονομικές δαπάνες που συνδέονται με προβλήματα ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των απουσιών, την μειωμένη παραγωγικότητα, τον υψηλό κύκλο εργασιών του προσωπικού, τα ατυχήματα και τις αξιώσεις των αποζημιώσεων των εργαζομένων. Το κόστος μετατοπίζεται επίσης στη συνολική κοινότητα μέσω της χρήσης των υπηρεσιών υγείας από άτομα με ψυχικές ασθένειες, την απώλεια της παραγωγικότητας, την απώλεια της ζωής, του κοινωνικού αποκλεισμού και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(1866)