Φοροαπαλλαγές και μείωση clawback για αύξηση των επενδύσεων

Την επιτακτική ανάγκη χάραξης μιας συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, που θα παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη τόνισε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ), κ. Θεόδωρος Τρύφων σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του Επενδυτικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην εξέχουσα θέση του Ελληνικού Φαρμάκου και στην αναγνώρισή του ως διεθνούς brand name σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας τη μεγάλη εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών φαρμάκου. 

Ωστόσο, προσέθεσε, πως «στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά τα φάρμακα της ελληνικής παραγωγής κατέχουν μόλις το 20% με το υπόλοιπο να κυριαρχείται από εισαγόμενα ακριβά σκευάσματα.», ενώ σχολίασε, πως «Αν θέλουμε ανάπτυξη θα πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές και να  καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ ανέλυσε επίσης το ασφυκτικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αναφέροντας το ανελαστικό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης και το άδικο σύστημα clawback και rebate, που υποχρεώνει τις ελληνικές εταιρείες να αποδίδουν τεράστια ποσά για την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης με τη μορφή έμμεσης φορολόγησης, που επιβάλλεται οριζόντια επί δικαίων και αδίκων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.Τρύφων έθεσε επιτακτικά την ανάγκη μείωσης του clawback,  με στόχο την άρση της συγκεκριμένης στρέβλωσης και την υποβοήθηση της επενδυτικής δράσης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Κλείνοντας τη δημόσια τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ τόνισε, πως «Η επιβράβευση της αναγνωρισμένης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, αλλά και η έμφαση στην πραγματική καινοτομία δεν μπορούν παρά να αποτελούν τα βασικά συστατικά μιας συνολικής φαρμακευτικής πολιτικής, που θα δίνει πραγματικά κίνητρα (π.χ. φοροαπαλλαγές) για επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη».

(49)