Τι ακριβώς συμβαίνει με την ωχρά κηλίδα;

Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό να έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση από άτομα κυρίως της τρίτης ηλικίας. 

Τι είναι λοιπόν η ωχρά κηλίδα;

Όπως έχουμε πει σε προηγούμενα άρθρα, ο βυθός του ματιού αποτελείται από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα ο οποίος προσλαμβάνει την οπτική πληροφορία και την αποστέλλει στον εγκέφαλο.

Η ωχρά κηλίδα δεν είναι τίποτε άλλο από μια ανατομική περιοχή του αμφιβληστροειδή με την οποία επιτυγχάνεται η ευκρινής όραση και η αντίληψη των χρωμάτων. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει από μια ωχρά κηλίδα στο κάθε μάτι.

Υπάρχουν πάρα πολλές οφθαλμικές παθήσεις που προσβάλουν την ωχρά κηλίδα με αποτέλεσμα την  μεγάλη πτώση της κεντρικής όρασης και της αντίληψης των χρωμάτων.

Κυριότερες παθήσεις που επηρεάζουν την ωχρά κηλίδα είναι:

ο σακχαρώδης διαβήτης ο οποίος προκαλεί αιμορραγίες και οίδημα στην περιοχή της ωχράς, μια οντότητα που αναφέρεται με το όνομα Διαβητική Ωχροπάθεια.

Η αντιμετώπιση της Διαβητικής Ωχροπάθειας περιλαμβάνει αφενός την καλή ρύθμιση του σακχάρου του αίματος και αφετέρου την φωτοπηξία (laser) ή ενδουλαοειδικές ενέσεις στο εσωτερικό του ματιού.

Δεύτερη μεγάλη κατηγορία παθήσεων που προσβάλουν την ωχρά κηλίδα είναι:

η λεγόμενη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Η εκφύλιση της ωχράς αφορά άτομα της τρίτης ηλικίας και γίνεται όλο και πιο συχνή σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η εκφύλιση οφείλεται σε γενετικούς  και σε εξωγενείς παράγοντες.

Στατιστικά έχει βρεθεί ότι παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Επίσης έχει βρεθεί μεγάλη συσχέτιση εκφύλιση ωχράς και καπνίσματος

Τέλος υπάρχουν και άλλα αίτια που προκαλούν βλάβες στην ωχρά κηλίδα όπως είναι η θρόμβωση της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς, νοσήματα του αίματος, τοξική επίδραση διαφόρων φαρμάκων, υπεριώδης ακτινοβολία κλπ.

Η διάγνωση των παθήσεων της ωχράς ξεκινάει από το ιστορικό  όπου ο ασθενής αναφέρει παραμόρφωση της εικόνας την οποία βλέπει (παραμορφωψία) και επιβεβαιώνεται  με πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο όπου περιλαμβάνει την βυθοσκόπηση, φλουροαγγειογραφία και οπτική τομογραφία συνοχής.

Κάθε άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει συμπτώματα μειωμένης κεντρικής όρασης ή εικόνα παραμορφωψίας πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς. Η θεραπεία στις πιο πολλές περιπτώσεις γίνεται με ενέσεις οι οποίες εφαρμόζονται στο εσωτερικό του βολβού του ματιού (ενδουαλοειδικές εγχύσεις).

Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων της ωχράς προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Το άρθρο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ισμυρίδης – χειρουργός οφθαλμίατρος. Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του είναι η αντιμετώπιση παθήσεων του προσθίου ημιμορίου (καταρράκτης, γλαύκωμα), διαθλαστική χειρουργική και η αντιμετώπιση προβλημάτων αμφιβληστροειδούς (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, εκφύλιση ωχράς κηλίδας κ.λ.π.). 

Από το 1990 έως και σήμερα ο ιατρός έχει εκτελέσει πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων τόσο στην Διαθλαστική Χειρουργική όσο και στο πρόσθιο ημιμόριο (άνω των 3.000 επεμβάσεων). 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18

ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103611396

           2103613498

e mailismiridis@gmail.com

               kismiridis@hygeia.gr

 

(1203)