Τα «αόρατα» συμπτώματα του ψυχικού προβλήματος στους εφήβους

Οι έφηβοι που χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα ψυχαγωγικά μέσα, που κοιμούνται ελάχιστα και που παρουσιάζουν μειωμένη φυσική δραστηριότητα αποτελούν μια «αόρατη» ομάδα κινδύνου. 

Σύμφωνα με έρευνα, oι έφηβοι που χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα ψυχαγωγικά μέσα(τηλεόραση,βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές), που κοιμούνται ελάχιστα και που παρουσιάζουν μειωμένη φυσική δραστηριότητα αποτελούν μια «αόρατη» ομάδα κινδύνου με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης ψυχιατρικών συμπτωμάτων, σύμφωνα με μια μεγάλη διεθνή έρευνα από τους ερευνητές του Karolinska Institutet.

Τα αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού World Psychiatry. Πάνω από 12,000 έφηβοι (14–16 ετών) σε έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές κινδύνου και ψυχιατρικά συμπτώματα. Οι στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων «έδειξαν» τρεις ομάδες κινδύνου :

α) μια ομάδα υψηλού ρίσκου (13% των συμμετεχόντων),

β) μια ομάδα χαμηλού ρίσκου (58% των εφήβων) αλλά και

γ) μια τρίτη ομάδα-λιγότερο αναμενόμενη- που ονομάστηκε «αόρατη» ομάδα.

Σε αυτή την «αόρατη» ομάδα ανήκε περίπου το 30% των εφήβων που απάντησαν στην έρευνα. Οι νέοι σε αυτή την ομάδα είχαν ως χαρακτηριστικό την υψηλή χρήση των ψυχαγωγικών μέσων, υψηλά ποσοστά μειωμένης σωματικής δραστηριότητας και μειωμένο ύπνο. Οι δάσκαλοι ή οι γονείς των παιδιών αυτών δεν ανέφεραν κάποια άλλη ψυχοπαθολογική συμπεριφορά όμως οι νέοι αυτοί είχαν παρόμοια συχνότητα αυτοκτονικών σκέψεων, άγχους και συμπτωμάτων υποκλινικής κατάθλιψης όπως και τα άτομα στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

«Ενώ η ομάδα «υψηλού ρίσκου» είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από συμπεριφορές όπως η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, οι γονείς πιθανότατα δεν αντιλαμβάνονται τις συμπεριφορές της «αόρατης» ομάδας ως επικίνδυνες», λέει ο Vladimir Carli, ερευνητής στο National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health (NASP) στο Karolinska Institutet.

Αυτή η έρευνα είναι η πρώτη που εκτιμά τη συνολική επικράτηση επικίνδυνων συμπεριφορών και τρόπου ζωής και τη σχέση τους με την ψυχική υγεία σε εφήβους από όλη την Ευρώπη. Από την έρευνα επίσης φαίνεται ότι οι επικίνδυνες συμπεριφορές και τα συμπτώματα αυξάνονται με την πάροδο της ηλικίας , εύρημα που είναι σύμφωνο και με άλλες ήδη υπάρχουσες έρευνες. Αυτές οι συμπεριφορές είναι πιο συχνές ανάμεσα στα αγόρια. Τα συμπτώματα στο επίπεδο του συναισθήματος όπως είναι η καταθλιπτική διάθεση και το άγχος είναι πιο συχνά ανάμεσα στα κορίτσια.

Πηγή: http://ki.se/en/startpage, Karolina Institutet

 

(2590)