Στηρίζοντας ένα συνεργάτη με κατάθλιψη

Ο εργασιακός χώρος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χώρο κοινωνικοποίησης.

Μέσα στην εργασία μας διαμορφώνουμε συχνά στενές διαπροσωπικές σχέσεις και φιλίες, παρατηρούμε και συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ζωής των συνεργατών μας. Για αυτό και ως συνάδελφοι ή συνεργάτες μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά αν παρατηρήσουμε ή μας γίνει γνωστό ότι κάποιος άνθρωπος στο εργασιακό μας περιβάλλον έχει αρχίσει να επηρεάζεται σημαντικά από συμπτώματα κατάθλιψης.

Αν πιστεύετε ότι ένα συνάδελφος μπορεί να βιώνει κατάθλιψη, τότε μπορεί να νιώθετε αμηχανία και ανησυχία ή αδυναμία να βοηθήσετε. Θυμηθείτε ότι ο ρόλος σας δεν είναι να θεραπεύσετε αλλά να υποστηρίξετε.

Υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι να διαχειριστείτε μια τέτοια περίπτωση:

• Συνεχίστε να αντιμετωπίζετε τον συνεργάτη σας με σεβασμό. Είναι σημαντικό να συνεχίζει να νιώθει ότι οι ικανότητες και η εργασία του αναγνωρίζονται στη δουλειά του.

• Αν πρόκειται για έναν άνθρωπο με τον οποίο έχετε μια καλή συναδελφική σχέση μιλήστε για την ανησυχία σας. Ακόμα και μια απλή ερώτηση (π.χ. «πώς είσαι σήμερα;») μπορεί να είναι σημαντική.

Ενθαρρύνετε το άτομο να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Ακούστε χωρίς να κρίνετε και χωρίς να σπεύδετε να δώσετε τη λύση.

Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα του ατόμου που σας εμπιστεύεται.

Αντλήστε πληροφορίες για την κατάθλιψη (π.χ. από συμβουλευτικές γραμμές ή το διαδίκτυο) και ενθαρρύνετε το άτομο να κάνει το ίδιο αλλά και να ζητήσει βοήθεια.

• Τονίστε τα υψηλά ποσοστά θεραπείας της κατάθλιψης.

• Αν ο συνάδελφος/συνεργάτης εκφράσει πρόθεση και πλάνο να βλάψει τη ζωή του ενημερώστε το περιβάλλον του και επιμείνετε να ζητήσει βοήθεια από ειδικό.

• Πάνω από όλα θυμηθείτε ότι η κατάθλιψη αφορά όλους και όλοι είναι πιθανό να τη βιώσουμε.

(8826)