Προσωπικός χρόνος: Γιατί δεν μπορώ να μείνω μόνος;

Αφού ο προσωπικός χρόνος είναι τόσο σημαντικός γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι τους;

(11)