Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης στα διαφορετικά στάδια της ζωής;

Έρευνα φανερώνει τα σημάδια της κατάθλιψης από την παιδική εφηβεία στην ενήλική ζωή.

Παρόλο που πολλές έρευνες έχουν ακολουθήσει την πορεία της κατάθλιψης στην διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης στα διαφορετικά στάδια της ζωής δεν έχουν πλήρως αναγνωριστεί. Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Psychological Science, παρουσίασε μια μοναδική σε βάθος χρόνου διερεύνηση της κατάθλιψης σε τέσσερις κρίσιμες αναπτυξιακές περιόδους από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή.

Προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την εξελικτική πορεία της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής, οι ερευνητές από Oregon Research Institute ανέλυσαν δεδομένα από άτομα που συμμετείχαν σε ένα ειδικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου για τη μελέτης της κατάθλιψης στην εφηβεία.

Αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές μπόρεσαν να συγκρίνουν την παρουσία της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής σε τέσσερα εξελικτικά στάδια: την παιδική ηλικία (5-12 έτη), την εφηβεία (13-17 έτη), την πρώιμη ενήλικη ζωή (18-23 έτη) και την ενήλικη ζωή (24 -30 έτη). Οι αναλυτές εκτίμησαν τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε κάθε μια από τις τέσσερις περιόδους.

Οι συμμετέχοντες επίσης συμπλήρωσαν τις αξιολογήσεις που εκτιμούσαν την έναρξη και την διάρκεια όλων των καταθλιπτικών διαταραχών από την προηγούμενη μέτρηση. Ως ανάρρωση από την μείζονα κατάθλιψη ορίστηκε η απουσία έντονων καταθλιπτικών συμπτωμάτων για πάνω από 8 συνεχόμενες εβδομάδες και η ως υποτροπή ορίστηκε η παρουσία όλων των συμπτωμάτων μείζονος κατάθλιψης μετά την ανάρρωση.

Οι ερευνητές εξέτασαν 816 συμμετέχοντες. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών, το 51% του δείγματος είχαν βιώσει ένα επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που είχαν εκδηλώσει ένα επεισόδιο, περισσότεροι από τους μισούς (53%) είχαν τουλάχιστον ένα ακόμα επεισόδιο μέχρι τα 30. Οι γυναίκες είχαν σταθερά περισσότερες πιθανότητες να εκφράσουν κατάθλιψης και στα τέσσερα εξελικτικά στάδια.

Το πρώτο επεισόδιο και τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής ήταν χαμηλότερα στην παιδική ηλικία από ότι στην εφηβεία. Παρόλο που η κατάθλιψη ήταν σπάνια στην παιδικά ηλικία, τα επεισόδια που εμφανίζονταν σε αυτό το πρώιμο εξελικτικό στάδια διαρκούσαν σημαντικά περισσότερο από τα επεισόδια που εμφανίζονταν σε πιο μεγάλες ηλικίες. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία ενός επεισοδίου σε μια αναπτυξιακή περίοδο συνδεόταν με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης και στις επόμενες ηλικιακές φάσεις.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα ποσοστά των αποπειρών αυτοκτονίας ήταν σημαντικά υψηλότερα στους εφήβους από ότι στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που είχαν ιστορικό Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής μέχρι την ηλικία των 30, σχεδόν το 19% είχε προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας. Η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή σχετίστηκε τόσο με το άγχος, όσο και με την χρήση ουσιών σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους.

Πηγή: www.healthcanal.com

(33375)