Οι εικόνες αγάπης μειώνουν το στρες!

Όταν οι άνθρωποι κοιτούν εικόνες με άτομα που δείχνουν ή παίρνουν αγάπη, αισθάνονται καλύτερα.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όταν οι άνθρωποι κοιτούν εικόνες με άτομα που δείχνουν ή παίρνουν αγάπη, η αγχωτική αντίδραση του εγκεφάλου στην απειλή περιορίζεται.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Cognitive and Affective Neuroscience έδειξαν ότι οι σύντομη παρουσίαση εικόνων που δείχνουν αγάπη και στοργή μείωναν την αντίδραση στην αμυγδαλή (Norman et al., 2014). Οι επιστήμονες μπόρεσαν να μετρήσουν την αντίδραση του εγκεφάλου μετά την έκθεση σε εικόνες με τρομακτικές εκφράσεις προσώπου ή λέξεις.

Μια ομάδα συμμετεχόντων, είχε προηγουμένως δει γρήγορα εικόνες ή φωτογραφίες που δείχνουν αγάπη ή στοργή, ενώ ή άλλη ομάδα όχι. Οι τρομακτικές εικόνες υπό κανονικές συνθήκες δημιουργούν μια έντονη αντίδραση στην αμυγδαλή, ένα τμήμα του εγκεφάλου που είναι κομβικής σημασίας για την επεξεργασία των συναισθημάτων. Ωστόσο, η ομάδα που είχε προηγουμένως εκτεθεί σε εικόνες που δείχνουν αγάπη ή στοργή είχε πολύ πιο μειωμένο στρες από ότι ήταν αναμενόμενο και σε σχέση με την άλλη ομάδα.

Για τους συμμετέχοντες μάλιστα που ήταν ιδιαίτερα αγχωμένοι, οι εικόνες αγάπης και υποστήριξης ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι φωτογραφίες είχαν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση όταν οι συμμετέχοντες τις έβλεπαν πολύ γρήγορα και δεν προλάβαιναν να τις επεξεργαστούν συνειδητά.

Πηγή: http://www.spring.org.uk/

(16665)