Μήπως ο σύντροφος σου έχει αζωοσπερμία;

Η απουσία σπερματοζωαρίων από το σπέρμα είναι γνωστή με τον όρο αζωοσπερμία. Αποτελεί μια συχνή δυσλειτουργία για τον ανδρικό πληθυσμό και διακρίνεται σε αποφρακτική και μη αποφρακτική.  Οι άνδρες που πάσχουν από αποφρακτική αζωοσπερμία εκσπερματώνουν κανονικά, αλλά το σπέρμα δεν περιέχει σπερματοζωάρια.

Παράγονται μεν σπερματοζωάρια στους όρχεις, αυτά, ωστόσο, δεν εμφανίζονται λόγω απόφραξης κάποιου σημείου του αναπαραγωγικού συστήματος. Αντίθετα, όσοι πάσχουν από μη αποφρακτική αζωοσπερμία δεν παράγουν καθόλου σπερματοζωάρια.

Η ελάχιστή ή η καθόλου παραγωγή σπερματοζωαρίων σχετίζεται με την ορχική ανεπάρκεια, πάθηση η οποία είναι είτε ιδιοπαθής είτε οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως η κρυψορχία, διάφορες φλεγμονές, χημειοθεραπεία και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Η λήψη σπέρματος σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας πραγματοποιείται είτε μέσω μικροχειρουργικών επεμβάσεων είτε μέσω βιοψίας όρχεων.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται, συνήθως, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια πρόκλησης εκσπερμάτισης με ηλεκτροδιέγερση και το σπέρμα που συλλέγεται είτε επεξεργάζεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα για μικρογονιμοποίηση είτε καταψύχεται έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η βιοψία των όρχεων αποτελεί μια αρκετά επώδυνη διαδικασία που απαιτεί ολική αναισθησία. Κατά τη βιοψία κόβεται ένα μικρό κομμάτι από τους όρχεις, το οποίο υφίσταται επεξεργασία προκειμένου να εντοπιστούν σπερματοζωάρια.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται είτε την ημέρα της ωοληψίας είτε λίγες ημέρες πριν.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα ληφθέντα σπερματοζωάρια ψύχονται έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν την ημέρα της ωοληψίας. Εάν η βιοψία είναι αρνητική, το σπέρμα από κάποιον τρίτο δότη είναι μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή για τα ζευγάρια

(Πηγή: http://www.peristeris.gr/)

Το άρθρο υπογράφει ο Γιάννης Περιστέρης – Mαιευτήρας / Xειρουργός / Γυναικολόγος. Ο Dr. Γιάννης Περιστέρης ασχολείται κυρίως με θέματα υπογονιμότητας, εξωσωματικής γονιμοποίησης, λαπαροσκοπικής χειρουργικής αλλά και με τον προγεννητικό έλεγχο.

(Περισσότερες πληροφορίες για τον ιατρό θα βρείτε εδώ: http://bit.ly/2B0JwhM)

Στοιχεία επικοινωνίας:

διευθ.:  Λ. Κηφισίας 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα

τηλ. επικοινωνίας:  210- 7485754 – 6932 229697 – 6974 441255

(229)