Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών; Central Vegetable Market; εργάτες; workers; mask; μάσκα; καφάσια; crates; αγορά; market; Φορτοεκφορτωτές; Φορτοεκφορτωτής; Cargo unloaders;

Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών; Central Vegetable Market; εργάτες; workers; mask; μάσκα; καφάσια; crates; αγορά; market; Φορτοεκφορτωτές; Φορτοεκφορτωτής; Cargo unloaders;

Workers at the Central Vegetable Market (Redi), Athens, Greece, April 1, 2020 / Εργαζόμενοι στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (Ρέντη), 1 Απριλίου, 2020