Κατάθλιψη και δουλειά: Φόβοι και πρώτα βήματα

Η κατάθλιψη μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε πότε έχουμε τα συμπτώματα κατάθλιψης και να λαμβάνουμε μέτρα αντιμετώπισης.

Η επαγγελματική μας απασχόληση, οι καθημερινές εμπειρίες που βιώνουμε στο χώρο εργασίας, οι επιτυχίες ή αποτυχίες μας έχουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή.

Η κατάθλιψη μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στις ικανότητες μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εργαζομένων που μπορεί να είναι σωματικά παρόντες στο χώρο εργασίας τους, αλλά λόγω ψυχολογικής καταπόνησης και κατάθλιψης στην ουσία δεν είναι παρόντες.

Το να είναι ένας εργαζόμενος σωματικά παρών, αλλά ψυχικά απών από τη δουλειά του, αποδεικνύεται στην εποχή μας μεγάλο πρόβλημα. Επηρεάζει την αποδοτικότητα ενός οργανισμού ή μίας εταιρείας και βλάπτει τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Για τη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζόμενων, επιβάλλεται να γίνεται ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση για το σοβαρό πρόβλημα των αδικαιολογήτως παρόντων. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για τις ψυχολογικές αιτίες που οδηγούν σε αδικαιολογήτως παρόντες.

Οι λόγοι για τους οποίους ένας εργαζόμενος πηγαίνει στη δουλειά του παρά το γεγονός ότι είναι σωματικά άρρωστος ή υποφέρει από κατάθλιψη είναι πολλοί:

• Μπορεί να υπάρχει o φόβος απόλυσης από τον εργοδότη.

• Υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που αναγκάζουν τον εργαζόμενο να δουλεύει κάθε μέρα για να έχει τα προς το ζην, για αυτόν και για την οικογένεια του.

• Μπορεί ο εργαζόμενος να νιώθει την ανάγκη να μην αλλάζει την καθημερινή του ρουτίνα και να έχει μια οργανωμένη δραστηριότητα κάθε μέρα

Οι ασθενείς που υποφέρουν από κατάθλιψη μπορούν να διαχειρίζονται το πρόβλημα με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στη δουλειά τους.

Προστατεύετε τον εαυτό σας!

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας συμβουλές και οδηγίες, οι οποίες σας προστατεύουν. Πρέπει να μπαίνετε σε καταστάσεις, τις οποίες θα μπορείτε να αντέξετε και να αντεπεξέλθετε. Προτού πάρετε αναρρωτική άδεια, πρέπει να σκεφθείτε αν θα ήταν δυνατό και καλύτερο να μειώσετε απλώς τις ώρες εργασίας, έτσι ώστε να διατηρήσετε το σύνδεσμο με τη δουλειά σας και να μπορέσετε να ξεκινήσετε και πάλι πιο εύκολα.

(8057)