Καλή φυσική κατάσταση: πρόληψη για την εφηβική κατάθλιψη

Οι έφηβοι με καλή φυσική κατάσταση έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του North Texas και συμμετείχαν 437 μαθητές, έφηβοι και έφηβες. Οι ερευνητές μέτρησαν το δείκτη σωματικής μάζας των εφήβων, τη επίδοσή τους σε σωματικά τεστ, αλλά και το πόσο οι ίδιοι ένιωθαν ότι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της κατάθλιψης ήταν η παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης ένα χρόνο πριν. Η φυσική κατάσταση των εφήβων αποδείχθηκε ένας από τους επόμενους πολύ σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλή της έρευνας Dr. Ruggero, «η κατάθλιψη στην εφηβεία σχετίζεται με μειωμένη σχολική επίδοση και υποβαθμισμένη υγεία στο μέλλον. Η κατάθλιψη που ξεκινά στην εφηβεία μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια ή υποτροπιάζουσα νόσο στην ενήλικη ζωή.

Τα προγράμματα για την καλή φυσική κατάσταση των εφήβων μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη της κατάθλιψης, σε συνδυασμό και με εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις».

Πηγή: American Psychological Association (APA)

(13989)