Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να έχει ψυχικά αίτια;

Η Στυτική Δυσλειτουργία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στην αδυναμία στύσης και στην αδυναμία διατήρησης της στύσης μέχρι να ολοκληρωθεί η συνουσία. Και οι δύο αυτές καταστάσεις προκαλούν ιδιαίτερη δυσφορία και διαπροσωπικές δυσκολίες.

Το φαινόμενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ανδρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι άγνωστο και σε νεαρότερες ηλικίες. Η παθογένεια της στυτικής δυσλειτουργίας δεν είναι ενιαία, καθώς ενίοτε μπορεί να λανθάνουν οργανικά αίτια όπως η υπέρταση, η μακροχρόνια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, αλκοόλ, νικοτίνης, κτλ.

Παρ’ όλα αυτά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι λόγοι που οδηγούν σε στυτική δυσλειτουργία είναι ψυχικοί, όπως φαίνεται και από σχετική έρευνα που φανέρωσε ότι μόλις 7 στους 213 άνδρες ενός δείγματος με προβλήματα Στυτικής Δυσλειτουργίας είχε πραγματικό παθολογικό πρόβλημα.

  • Τα ψυχικά αίτια που μπορούν να οδηγήσουν στο πρόβλημα είναι άμεσα ή έμμεσα:

Στα άμεσα περιλαμβάνεται: το άγχος επίδοσης, η έλλειψη επαρκούς διέγερσης, οι διαπροσωπικές διενέξεις, η έλλειψη εγγύτητας με τον/τη σύντροφο, η ελλιπής επικοινωνία του ζευγαριού.

Στις έμμεσες περιλαμβάνονται: ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας ή προσανατολισμού, η ανεπαρκής επίλυση γονεϊκών δεσμών, τα παιδικά σεξουαλικά τραύματα.

(Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα Στυτικής Δυσλειτουργίας είναι αντιμετωπίσιμα.)

 

Το άρθρο υπογράφει ο  Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου είναι ψυχολόγος & διευθυντής της «Ψυχικής Φροντίδας ΙΚΕ»  (Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας) όπου και συνίδρυσε το 2016. Εποπτεύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Επιστημονικό Προσωπικό της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από όλες τις ειδικότητες τις Ψυχικής Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση (έδρα): Παπαδιαμαντοπούλου 11, Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ. 11528

Τηλ. Επικοινωνίας

Επείγοντα


Email: sessions@psychikifrontida.gr

sitepsychikifrontida.gr

(310)