Η πρώτη συνάντηση με τον «ειδικό» & τι πρέπει να γνωρίζεις!

Ο ψυχίατρος θα ρωτήσει πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα, πόσο διαρκούν, πόσο σοβαρά είναι…

To πρώτο βήμα για την σωστή αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι να απευθυνθεί κανείς σε ένα ψυχίατρό. Ο γιατρός θα αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα τα συμπτώματα της κατάθλιψης να οφείλονται σε κάποια ιατρική κατάσταση. Το επόμενο βήμα είναι μια ψυχιατρική/ψυχολογική εκτίμηση.

Μια καλή διαγνωστική εκτίμηση περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, ο ψυχίατρος θα ρωτήσει πότε  ξεκίνησαν τα συμπτώματα, πόσο διαρκούν, πόσο σοβαρά είναι, αν είχε υπάρξει θεραπευτική αντιμετώπιση στο παρελθόν αλλά και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενή. Ο ψυχίατρος ανάμεσα σε άλλα θα ρωτήσει για το ιατρικό και τυχόν ψυχιατρικό ιστορικό του ατόμου και της οικογένειάς του, για ενδεχόμενη χρήση ουσιών και για άλλα σημαντικά γεγονότα της ζωής του.

Τέλος, η διαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει μια εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου (όπως μνήμη, προσοχή, λόγος, σκέψη). Σε περίπτωση που τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι πιο «ήπια», η κλινική εκτίμηση μπορεί να γίνει και από έναν κλινικό ψυχολόγο. Το αποτέλεσμα της διαγνωστικής συνέντευξης θα καθορίσει και το είδος της θεραπείας.

Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική, ψυχοθεραπευτική ή και συνδυασμός αυτών των δύο. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιο ήπιας κατάθλιψης, ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά μέσω της ψυχοθεραπείας και χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Στις περιπτώσεις μέτριας ή πιο σοβαρής κατάθλιψης, οι ασθενείς χρειάζεται να ακολουθήσουν αντικαταθλιπτική αγωγή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και αγωγής φαίνεται να είναι ο πιο αποτελεσματικός, καθώς υπάρχει σχετικά γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά και πιο σταθερό θεραπευτικό αποτέλεσμα μέσω της ψυχοθεραπείας, καθώς ο ασθενής μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις. Ανάλογα με τη διάγνωση, ο ψυχίατρος είναι υπεύθυνος να κρίνει αν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή ή/και ψυχοθεραπεία, αλλά και ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για την περίπτωση.

Εφόσον η θεραπεία επιλογής είναι η ψυχοθεραπεία, τότε ο ψυχίατρος μπορεί να παραπέμψει σε έναν ψυχοθεραπευτή ή να συνεχίσει ο ίδιος να δουλεύει μαζί με τον ασθενή εφόσον είναι εκπαιδευμένος στην ψυχοθεραπεία. Εάν παραπέμψει σε κάποιον ειδικό, τότε εκείνος με τη σειρά του ο ψυχολόγος θα πάρει ένα εκτεταμένο ιστορικό.

Ωστόσο, ένας ψυχοθεραπευτής θα εστιάσει κυρίως στο πως ο ασθενής βιώνει το πρόβλημα, πως οργανώνει τη ζωή του με το πρόβλημα αλλά και στις προσδοκίες και τα ζητούμενα που έχει από την διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

Στην πρώτη συνάντηση με έναν ειδικό μπορεί να θέλετε να πάρετε πληροφορίες για την εκπαίδευση του, τον τρόπο δουλειάς του, την προσέγγιση που εφαρμόζει, αλλά και το κόστος και τη διαδικασία της θεραπείας. Μπορεί επίσης να χρειάζεστε ενημέρωση γύρω την κατάθλιψη ή κάποιο άλλο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να καλύψετε όλες τις απορίες σας από την πρώτη συνεδρία. Είναι όμως σημαντικό να μπορέσετε να εκφράσετε το λόγο που σας οδήγησε στην πόρτα του ειδικού, αλλά και να μιλήσετε για το τι περιμένετε από τη συνεργασία με τον ειδικό.

(7853)