Η κατάθλιψη περιορίζει τη διαισθητική σκέψη

Η κατάθλιψη μειώνει την ικανότητα των ανθρώπων για διαισθητική σκέψη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Στην έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Clinical Psychology, οι μισοί συμμετέχοντες είχαν διαγνωστεί με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, ενώ οι άλλοι άνηκαν σε μια ομάδα ελέγχου.

Προκειμένου να μετρηθεί η ικανότητα διαισθητικής σκέψης, δόθηκε και στις δύο ομάδες η άσκηση να βρουν μια λέξη-σύνδεσμο ανάμεσα σε μια ομάδα άλλων τριών λέξεων. Για παράδειγμα , ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βρουν ποια είναι η τέταρτη λέξη που ενώνει τις άλλες τρεις : «αφρός», «αλάτι» και «βαθιά» (δηλαδή τη λέξη θάλασσα). Για κάποιες από τις ομάδες των λέξεων υπήρχε συνδετική λέξη αλλά για κάποιες άλλες όχι. Οι συμμετέχοντες είχαν μόνο 3.5 δευτερόλεπτα για να βρουν τη λέξη, συχνά χρόνος μη επαρκής για την συνειδητή επεξεργασία της απάντησης. Αρκεί να σκεφτείτε ότι ακόμα και αν δεν μπορείτε να βρει κανείς ποια είναι η συνδετική λέξη, μπορεί να έχει μια διαισθητική κρίση για το αν υπάρχει μια συνδετική λέξη ή όχι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες είχαν ίση απόδοση στο να βρουν τη λέξη-σύνδεσμο (όταν υπήρχε) αλλά η ομάδα όσων είχαν κατάθλιψη είχε σημαντικά πιο μειωμένη διαισθητική κρίση για το αν υπήρχε μια λέξη σύνδεση ή όχι. Ο λόγος που η κατάθλιψη επηρεάζει την διαίσθηση φαίνεται να είναι το ότι το άτομο τείνει να σκέφτεται πιο αναλυτικά και αυτό παρεμποδίζει πιο δημιουργικές διαδικασίες στον εγκέφαλο.

Παρόλο που η διαίσθηση δεν μας δίνει πάντοτε τη σωστή απάντηση, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για την λήψη αποφάσεων. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αυτό το είδος της υπερανάλυσης.

Πηγή: http://www.spring.org.uk/

(14808)