Έρευνα φανερώνει ενδείξεις πως η κατάθλιψη επιταχύνει τη γήρανση

Οι ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σωματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση.

Έρευνες αποκαλύπτουν πως ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σωματικών ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο αυξημένος κίνδυνος για αυτές τις ασθένειες οφείλεται στην ίδια την κατάθλιψη, ή σε παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ ή άλλες παράμετροι του τρόπου ζωής που επηρεάζονται από την πεσμένη διάθεση. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου στο Άμστερνταμ θεωρούν πιθανότερο να «υπάρχουν μηχανισμοί ταχύτερης βιολογικής γήρανσης μεταξύ των ασθενών με κατάθλιψη».

Αναλύθηκαν δεδομένα για 1.095 ασθενείς που υπέφεραν από μείζονα κατάθλιψη, 802 άτομα που είχαν εμφανίσει μείζονα κατάθλιψη παλαιότερα και 510 εθελοντές που δεν είχαν ποτέ νοσήσει από κατάθλιψη και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι δύο πρώτες ομάδες εμφάνισαν μείωση του μήκους των τελομερών, δομών που προστατεύουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων σε όλα τα ανθρώπινα κύτταρα. Το μήκος των τελομερών μειώνεται με κάθε κυτταρική διαίρεση και θεωρείται δείκτης κυτταρικής γήρανσης, χωρίς ωστόσο να έχει απόλυτη προβλεπτική ισχύ για τη διάρκεια ζωής. Η μείωση του μήκους των τελομερών ήταν μεγαλύτερη σε όσους έπασχαν από κατάθλιψη για περισσότερο καιρό ή υπέφεραν από εντονότερα συμπτώματα.

Σημαντική είναι ακόμα και η διαπίστωση ότι η σχέση της κατάθλιψης με το μειωμένο μήκος των τελομερών παρέμενε στατιστικά σημαντική ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό αποτελεί ένδειξη (αλλά όχι απόδειξη) ότι η κυτταρική γήρανση προκαλείται από την ίδια την κατάθλιψη και όχι από παράγοντες του τρόπου ζωής που επηρεάζονται από την κατάθλιψη.

«Η μεγάλη αυτή μελέτη προσφέρει πειστικές ενδείξεις ότι η κατάθλιψη σχετίζεται με αρκετά επιπλέον χρόνια βιολογικής γήρανσης, ιδιαίτερα στους ασθενείς με τα εντονότερα και πιο χρόνια συμπτώματα» καταλήγει η μελέτη. Ο μηχανισμός του φαινομένου παραμένει ουσιαστικά άγνωστος, αν και δεν αποκλείεται να συνδέεται με το στρες που μπορεί να προκαλέσει η κατάθλιψη. Άγνωστο παραμένει επίσης το αν η διαδικασία μπορεί να αναστραφεί.

(159178)