Η βιωματική μάθηση προάγει το νου στην Τρίτη ηλικία

Η αναζήτηση νέων γνωστικών προκλήσεων που μας εμπλέκουν βιωματικά και ενεργητικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για ένα γερό μυαλό στην Τρίτη ηλικία.

Η ηλικιωμένοι που εξασκούνται σε νέες, νοητικά απαιτητικές δεξιότητες μπορούν να βελτιώσουν την γνωστική τους λειτουργία, σύμφωνα με μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας.

Η καθηγήτρια ψυχολογίας Lodi-Smith και οι συνεργάτες της μελέτησαν 221 άτομα, ηλικίας 60-90.

Χώρισαν τους συμμετέχοντες τυχαία σε δύο ομάδες: Η μια ομάδα κλήθηκε να μάθει μια νέα δραστηριότητα (όπως ψηφιακή φωτογραφία, ζωγραφική, χορός κ.α.) που απαιτούσε ενεργή συμμετοχή στη μάθηση. Η άλλη ομάδα εξασκήθηκε σε πιο οικείες δραστηριότητες όπως η επίλυση σταυρολέξων, η παρακολούθηση ντοκιμαντέρ ή η κλασική μουσική, δραστηριότητες που δεν απαιτούσαν ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στην μάθηση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα πραγματικά θετικά αποτελέσματα στην μνήμη και γενικότερα στην γνωστική λειτουργία του ατόμου προέκυψαν όταν οι ηλικιωμένοι εμπλέκονταν σε δραστηριότητα όπου χρειαζόταν να έχουν ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία της μάθησης. Η αναζήτηση, λοιπόν, νέων γνωστικών προκλήσεων που θα μας εμπλέκουν βιωματικά και ενεργητικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για ένα γερό μυαλό και στην Τρίτη ηλικία.

Πηγή: www.sciencedaily.com

(16007)