Ευγνωμοσύνη και ευγένεια: το πρώτο βήμα για τη φροντίδα του εαυτού μας

Άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά οφέλη κρατώντας ένα ημερολόγιο με τα καλά πράγματα της ζωής.

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2014 στο περιοδικό Journal of Happiness Studies,δείχνει ότι οι άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά οφέλη κρατώντας ένα ημερολόγιο με ότι εστιάζει την προσοχή τους στα καλά πράγματα της ζωής.

Οι ερευνητές μελέτησαν 48 άτομα που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για να λάβουν ψυχοθεραπεία. Ανέφεραν προβλήματα που κυμαίνονταν από την κατάθλιψη μέχρι τις αγχώδεις διαταραχές, τη χρήση ουσιών και τις διαταραχές διατροφής.

Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε τρεις ομάδες:

• Στην πρώτη ζητήθηκε να κρατήσουν ένα «ημερολόγιο ευγνωμοσύνης», όπου έπρεπε να καταγράφουν καθημερινά όσα τους έκαναν να αισθάνονται ευγνωμοσύνη.

• Στη δεύτερη ομάδα ζητήθηκε να κρατούν ένα ημερολόγιο ευγένειας, δηλαδή να σημειώνουν καθημερινά κάποια πράξη που έκαναν συνειδητά και είχαν θετικό αντίκτυπο σε κάποιον άλλο.

• Η τρίτη ομάδα λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου. Στα άτομα αυτά ζητήθηκε να καταγράψουν την καθημερινή τους διάθεση, τις προσδοκίες τους για την επόμενη μέρα, το αίσθημα σύνδεσης με τους άλλους και τη συνολική ικανοποίηση με τη ζωή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η ομάδα «ευγένεια», όσο και η ομάδα «ευγνωμοσύνη» είχαν σοβαρά οφέλη σε σχέση με όσους συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες είχαν περισσότερες χαρούμενες μέρες, όπου ένιωθαν αισιόδοξοι και είχαν θετικές προσδοκίες για το μέλλον. Ήταν επίσης πιο ικανοποιημένοι από τις ζωές τους και ένιωθαν περισσότερο συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω τους.

Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα- αυτή η αυξημένη αίσθηση της σύνδεσης, αυξημένη ικανοποίηση με την καθημερινότητα και το μειωμένο άγχος- βοήθησαν σε ένα βαθμό και τα συμπτώματα για τα οποία οι συμμετέχοντες ζητούσαν θεραπεία.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το να καταγράφουμε και να εστιάζουμε στην ευγνωμοσύνη και την ευγένεια μπορούν να μας δώσουν πολλά από τα οφέλη που αναζητούμε μέσα στην ίδια διαδικασία της ψυχοθεραπείας- το να αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι και πιο συνδεδεμένοι με τους άλλους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη έρευνα που δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν οι παρεμβάσεις εστίασης στην ευγένεια και την ευγνωμοσύνη. Αλλά ίσως είναι που καταδεικνύει ότι ένα τέτοιο είδος παρέμβασης μπορεί να βοηθήσει ένα πληθυσμό με κλινικά συμπτώματα.

Πηγή: www.nymag.com

(17807)