Εργασία κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης: όφελος για τον εργαζόμενο

Η παρουσία στην εργασία βοηθά περισσότερο στη διαχείριση των συμπτωμάτων από ότι η απουσία λόγω του προβλήματος ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που πραγματοποίησαν το 2014 το University Of Melbourne και το University of Tasmania, η παρουσία στην εργασία για εκείνους που υποφέρουν από κατάθλιψη, βοηθά περισσότερο στη διαχείριση των συμπτωμάτων, από ότι η απουσία από τη δουλειά λόγω του προβλήματος ψυχικής υγείας.

Η έρευνα είναι η πρώτη που αξιολόγησε τα μακροπρόθεσμα κόστη και τα αποτελέσματα στην υγεία που σχετίζονται με την απουσία στην εργασία λόγω κατάθλιψης. Η 
 Dr Fiona Cocker δήλωσε: «Βρήκαμε ότι η συνέχιση της εργασίας κατά διάρκεια της κατάθλιψης μπορεί να έχει συγκεκριμένα οφέλη σε επίπεδο υγείας, ενώ η απουσία από την εργασία λόγω της κατάθλιψης δεν συνδέεται με σημαντική βελτίωση στην υγεία των εργαζομένων ή στην ποιότητα της ζωής τους».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν τους εργοδότες και τους επαγγελματίες υγείας στην διαμόρφωση ενδο-εργασιακών προγραμμάτων που να ενισχύουν την συνέχιση της εργασίας σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη. Επίσης, τα ευρήματα αυτά μπορεί να αφορούν και σε άλλες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, όπου η εργασία επηρεάζεται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πηγή: www.healthcanal.com

(12108)