Οικονομική κρίση και κατάθλιψη

Το 2013 στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από καταθλιπτική διαταραχή, φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 50 % σε σύγκριση με το 2011.

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στον Ελληνικό πληθυσμό είναι όλο και μεγαλύτερη κάθε μέρα και οι τελευταίες έρευνες έχουν σημάνει συναγερμό για τη δραματική αύξηση της κατάθλιψης στην χώρα.
Το 2013 στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από την προχωρημένη καταθλιπτική διαταραχή, φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 50 % σε σύγκριση με το 2011.

Μια μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας ( ΕΠΙΨΥ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία διεξήχθη σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού τον Μάιο 2013 , έδειξε ότι η μηνιαία αναγκαιότητα για άμεση αντιμετώπιση της κατάθλιψης ανέρχεται σε 12,3 % του ελληνικού πληθυσμού για το αντίστοιχο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνητών , σε σύγκριση με το 2011 , περίπου 12 στους εκατό κατοίκους της χώρας διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κλινικά κριτήρια για προχωρημένη κατάθλιψη.Σε σύγκριση με το ποσοστό του 2011 ( 8,2 % ) , το ποσοστό του 2013 ανήλθε σε 12,3 % και προφανώς παρουσιάζει μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 50 % .

Αυτή η νέα μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες του ΕΠΙΨΥ, η οποία τονίζει τη συνεχή και ανησυχητική αύξηση των σοβαρών επιπτώσεων της κατάθλιψης στον ελληνικό πληθυσμό , από 3,3 % το 2008 σε 6,8% το 2009 και 8,2% το 2011.

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η κλινική κατάθλιψη παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού που είναι γυναίκες , οι ηλικιακές ομάδες των 35-44 και 55-64 ετών , τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο , τα άτομα με εισόδημα που κυμαίνεται από 0 έως € 400 , τους ανέργους και τους υποαπασχολούμενους .

Οι γυναίκες φαίνεται να αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη σε μεγαλύτερο ποσοστό ( 15,6 % ) σε σύγκριση με τους άνδρες ( 9 % ) . Επιπλέον , η αύξηση της κατάθλιψης εμφανίζεται πλέον μεταξύ των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ( 20,9 % ) και μικρότερη μεταξύ των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ( 7,2 % ).

Όσον αφορά το εισόδημα, ένας στους δύο Έλληνες ( 50 % ) με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από € 400 πληρεί τα κριτήρια της μονοπολικής κατάθλιψης , ενώ σε ότι αφορά την κατάσταση της απασχόλησης , το 19,8 % των ανέργων βρέθηκαν να πληρούν τα κλινικά κριτήρια της προχωρημένης κατάθλιψης , ένα ποσοστό το οποίο είναι περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται ( 9,8 % ).

(4230)