Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για μια θεραπεία για την κατάθλιψη. Τι μπορώ να κάνω;

Το kontasou.com διαθέτει λίστα με όλους τους φορείς την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε.

Κάποιος που υποφέρει από κατάθλιψη ή που βιώνει καταθλιπτικά συμπτώματα μπορεί να ζητήσει ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από δημόσιους φορείς, όπως είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν δωρεάν ψυχιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες.

Επίσης, υπάρχουν σήμερα πολλοί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους συμβουλευτικές ή ψυχολογικές υπηρεσίες.Το kontasou.com διαθέτει λίστα με όλους τους φορείς την οποία μπορείτε και να συμβουλευτείτε.

(9374)