Έφηβες: Περισσότερο στρες, πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη

H διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να εξηγείται από την μεγαλύτερη έκθεση των κοριτσιών σε στρεγογόνα ενδοατομικά γεγονότα.

Η εφηβεία είναι συχνά μια περίοδος έντασης και πού συχνά σημαδεύεται από αύξηση του στρες και των συμπτωμάτων θλίψης, ειδικά στα έφηβα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Clinical Psychological Science, δείχνει ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να εξηγείται από την μεγαλύτερη έκθεση των κοριτσιών σε στρεγογόνα ενδοατομικά γεγονότα.

“Τα ευρήματα αυτά εστιάζουν την προσοχή μας στο σημαντικό ρόλο του στρες ως έναν πιθανό παράγοντα για την ανάπτυξη της ευαλωτότητας στην κατάθλιψη, ειδικά στα κορίτσια και θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να προλάβουμε την εφηβική κατάθλιψη”, λέει η ψυχολόγος και επικεφαλής της έρευναςJessica Hamilton του Temple University.

Η έρευνα δείχνει ότι ο αρνητικός τρόπος σκέψης (εστίαση στα αρνητικά, σκέψεις αναξιότητας) που μας κάνει πιο ευάλωτους στην κατάθλιψη αναδύεται αρχικά κατά την περίοδο της εφηβείας. Οι έφηβοι που τείνουν ερμηνεύουν τα γεγονότα με αρνητικό τρόπο και που τείνουν να εστιάζουν στην αρνητική διάθεση, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες, ειδικά αυτοί που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων μπορεί να αυξάνουν την ευαλωτότητα των έφηβων απέναντι στην κατάθλιψη.

Η έρευνα εξέτασε στοιχεία από 382 εφήβους. Οι έφηβοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εκτιμηθεί ο τρόπος σκέψης τους και τα ενδεχόμενα συμπτώματα κατάθλιψης. Μετά από 7 μήνες οι έφηβοι συμπλήρωσαν ξανά τα ερωτηματολόγια. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι έφηβοι που ανέφεραν υψηλά επίπεδα ενδοπροσωπικού στρες είχαν αυξημένα επίπεδα αρνητικού τρόπου σκέψης. Τα κορίτσια είχαν αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ τα συμπτώματα των αγοριών φάνηκε να υποχωρούν. Τα κορίτσια επίσης ήταν εκτεθειμένα σε μεγαλύτερο αριθμό ενδοπροσωπικών στρεσογόνων γεγονότων σε αυτό το διάστημα (αγωνία διαπροσωπικών και διαφυλικών σχέσεων, κακή σχέση με το σώμα κ.α.) και οι αναλύσεις έδειξαν αυτός ήταν ο λόγος που τα κορίτσια είχαν αυξημένα ποσοστά συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι εάν τα αγόρια και τα κορίτσια είχαν εκτεθεί σε ισόποσο στρες, τότε θα είχαν πιθανότατα τα ίδια επίπεδα αρνητικής σκέψης. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί ψυχικής υγείας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η μεγαλύτερη έκθεση των κοριτσιών σε ενδοπροσωπικό στρες αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης. Η αναζήτηση τρόπων για να μειώσουμε του παράγοντες τους στρες, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους εφήβους και ειδικά για τα κορίτσια.

Πηγή: www.psychologicalscience.org

(12409)