Άλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι που θα σου φανούν χρήσιμοι.

 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.mohaw.gr

 Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»: http://www.synigoros.gr

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία: http://www.psych.gr

Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδας: http://www.hscap.gr/site/content.php

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία-ΣΟΨΥ: http://www.iatronet.gr/sopsi

Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος: http://www.psy.gr

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής υγείας: http://www.epipsi.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων: http://www.seps.gr/

Σύλλογος για την ψυχική υγεία των παιδιών: http://www.childmentalhealth.gr/

Δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικό πρόβλημα υγείας: http://www.kinapsi.gr/

Ψυχιατρικό τμήμα της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www.stress.gr/

Πληροφορίες για ψυχιατρικά φάρμακα: http://web4health.info/el/answers/bio-drugs-menu.htm

Φορέας για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού: http://www.klimaka.org.gr

Mental Health Europe: http://www.mhe-sme.org/

European Federation of Associations of Families of People with mental illness: http://www.eufami.org/

Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe: http://gamian.eu/

American Neuropsychiatric Association (ANPA): http://www.anpaonline.org/

American Psychiatric Association (APA): http://www.psych.org/

Anxiety Disorders Association of America (ADAA): http://www.adaa.org/

World Psychiatric Association (WPA): http://www.wpanet.org/

WFSBP(World federation of Societies of Biological Psychiatry): http://www.wfsbp.org/

AEP Association of European Psychiatrists: http://www.aep.lu/